Ивета Карамиджанова

Длъжност: Деловодител

Телефон: 02/940 62 51

Ел. поща: iveta@pudoos.bg

Калина Лозанова

Длъжност: Деловодител

Телефон: 02/940 63 24

Ел. поща: k.lozanova@pudoos.bg

 

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...