ПЛАЩАНИЯ  В СИСТЕМАТА СЕБРА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ 2019г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.12.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.12.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.12.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.12.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 04.12.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 28.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 20.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.11.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 28.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 04.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 02.10.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 30.09.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 27.09.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.09.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.09.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.09.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.09.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.09.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.08.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.08.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.08.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.08.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 20.08.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.08.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.08.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.08.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 06.08.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.08.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 31.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 30.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 15.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 04.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 03.07.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 27.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 18.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 13.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.06.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 31.05.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 30.05.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.05.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 28.05.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.05.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.05.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.05.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.05.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.05.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.05.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 07.05.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.04.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.04.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.04.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.04.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.04.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.04.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.04.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.04.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 02.04.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.03.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 28.03.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.03.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.03.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.03.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.03.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.03.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.03.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.03.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 07.03.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 06.03.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.02.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.02.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.02.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.02.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 18.02.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 15.02.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.02.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.02.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.02.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 06.02.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 31.01.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.01.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.01.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.01.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 18.01.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.01.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.01.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.01.2019 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.01.2019 г.


АРХИВ

 

Информация за плащания в себра за периода 01.01.2018 -31.12.2018г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2017 -31.12.2017г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2016 -31.12.2016г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2015 -31.12.2015г.
Информация за плащания в себра за периода 01.04.2014 -31.12.2014г.
Информация за плащания в себра за периода 05.09.2012 -31.03.2014г.

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...