• Експерт по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/
  -Дата на публикация 09.01.2019г.
 • Повече…

 • Експерт по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/
  -Дата на публикация 09.01.2019г.
 • Повече…

 • ПУДООС обявява място за длъжността “Главен счетоводител” в дирекция “Административно правно и финансово обслужване”
  -Дата на публикация 08.11.2018г.
 • Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Старши експерт в дирекция “Финансиране на екологични проекти и дейности”
  -Дата на публикация 05.10.2018г.
 • Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция “Административно правно и финансово обслужване”
  -Дата на публикация 12.03.2018г.
 • Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Главен експерт-координатор по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/
  -Дата на публикация 12.03.2018г.
 • Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Младши експерт в дирекция “Финансиране на екологични проекти и дейности”
  -Дата на публикация 12.03.2018г.
 • Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Шофьор, товарен автомобил /Помощник шофьор/ в дирекция “Нефинансови стопански дейности”
  -Дата на публикация 12.03.2018г.
 • Повече…

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...