• ПУДООС обявява място за длъжността “Главен счетоводител” в дирекция “Административно правно и финансово обслужване”
  -Дата на публикация 08.11.2018г.
 • Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Старши експерт в дирекция “Финансиране на екологични проекти и дейности”
  -Дата на публикация 05.10.2018г.
 • Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция “Административно правно и финансово обслужване”
  -Дата на публикация 12.03.2018г.
 • Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Главен експерт-координатор по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/
  -Дата на публикация 12.03.2018г.
 • Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Младши експерт в дирекция “Финансиране на екологични проекти и дейности”
  -Дата на публикация 12.03.2018г.
 • Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Шофьор, товарен автомобил /Помощник шофьор/ в дирекция “Нефинансови стопански дейности”
  -Дата на публикация 12.03.2018г.
 • Повече…

Новини

ПУДООС отпуска безвъзмездна помощ от 2,9 млн. лв. на община Борино
23.02.2018г.

Повече

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
22.01.2018г.

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...