• ПУДООС обявява конкурс за:ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция “Административно правно и финансово обслужване”
  -Дата на публикация 15.06.2017г.

Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Главен експерт-координатор по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/
  -Дата на публикация 05.06.2017г.

Повече…

 • Чистач производствени помещения /Хигиенист/ – на 4 часа по заместване
  -Дата на публикация 15.05.2017г.

Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за: Eксперт, здравословни и безопасни условия на работа
  -Дата на публикация 11.05.2017г.

Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Деловодител в дирекция „АПФО“
  -Дата на публикация 04.10.2016г.

Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Eксперт, здравословни и безопасни условия на работа в дирекция „НСД“
  -Дата на публикация 28.07.2016г.

Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Специалист за длъжност счетоводител в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ /по заместване/
  -Дата на публикация 03.05.2016г.

Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Eксперт, организация на труда – по заместване
  -Дата на публикация 03.05.2016г.

Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за:Cчетоводител – касиер в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“
  -Дата на публикация 03.05.2016г.

Повече…

 • Окончателен протокол за избор на: главен експерт – координатор по проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/ на основание на проведен тест на 09.10.2015г.:
  -Дата на публикация 16.10.2015г.

Повече…

 • Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт – координатор по проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/ на основание на проведен тест на 09.10.2015г.:
  -Дата на публикация 12.10.2015г.

Повече…

 • Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт – координатор по проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/ на основание на постъпилите в ПУДООС документи до 05.10.2015г.
  -Дата на публикация 08.10.2015г.

Повече…

 • За избор на главен експерт – координатор по проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/
  -Дата на публикация 01.09.2015г.

Повече…

 • ПУДООС обявява конкурс за: Експерт, организация на труда
  -Дата на публикация 01.09.2015г.

Повече…

 • За избор на главен експерт – координатор по проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/
  -Дата на публикация 12.06.2015г.

Повече…

 • За избор на главен експерт – координатор по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/
  -Дата на публикация 12.06.2015г.

Повече…

 

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...