• ПУДООС обявява конкурс за:ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция “Административно правно и финансово обслужване”
    -Дата на публикация 04.09.2017г.

Повече…

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...