• Заповед
  -Дата на публикуване 17.06.2016г.
 • Съобщение за прекратяване на поръчката
  -Дата на публикуване 17.06.2016г.
 • Указания
  -Дата на публикуване 10.06.2016г.
 • Обява
  -Дата на публикуване 10.06.2016г.
 • Информация за обява
  -Дата на публикуване 10.06.2016г.

Новини

ПУДООС отпуска безвъзмездна помощ от 2,9 млн. лв. на община Борино
23.02.2018г.

Повече

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
22.01.2018г.

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...