Последни новини

Одитно становище за 2016г.
-Дата на публикуване 09.08.2017г.

 • Обява
  -Дата на публикация 27.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикация 27.07.2017г.
 • Обява
  -Дата на публикуване 10.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикуване 10.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикация 25.07.2017г.
 • Обява
  -Дата на публикация 25.07.2017г.
 • 28.08.2017    Доставка на канцеларски материали по ф-ра 0110084822/23.08.2017г    70.51лв.
  28.08.2017    Доставка на хигиенни материали по ф-ра 0110084821/23.08.2017г    173.38лв.
  -Дата на публикация 14.09.2017г.
 • 15.08.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110084023/20.07.2017 г.    117.47 лв.
  15.08.2017 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110084024/20.07.2017 г.    196.02 лв.
  -Дата на публикация 30.08.2017г.
 • КСС
  -Дата на публикация 07.06.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикация 07.06.2017г.

-Описание на длъжността

-Описание на длъжността

„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...