Последни новини

 • ЕЕДОП
  -Дата на публикуване 19.07.2019г.
„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“
 • Обява
  -Дата на публикуване 19.07.2019г.
 • Доклад
  -Дата на публикуване 15.10.2019г.
 • Обява
  -Дата на публикуване 09.07.2019г.
 • Обява
  -Дата на публикуване 10.07.2019г.
 • КСС1
  -Дата на публикуване 10.07.2019г.
 • КСС2
  -Дата на публикуване 10.07.2019г.

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...