Последни новини

Одитно становище за 2016г.
-Дата на публикуване 09.08.2017г.

 • Обява
  -Дата на публикация 27.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикация 27.07.2017г.
 • Обява
  -Дата на публикуване 10.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикуване 10.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикация 25.07.2017г.
 • Обява
  -Дата на публикация 25.07.2017г.
 • 27.10.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110086034/06.10.2017 г.    1,018.01 лв.
  27.10.2017 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110086035/06.10.2017 г.    232.08 лв.
  -Дата на публикация 15.11.2017г.
 • 18.09.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110085125/04.09.2017 г.    165.70 лв.
  18.09.2017 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110085124/04.09.2017 г.    1,361.05 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2017г.
 • 04.09.2017    Доставка на канцеларски материали по ф-ра 0110084452/07.08.2017г    847.94 лв.
  04.09.2017    Доставка на хигиенни материали по ф-ра 0110084451/07.08.2017г    314.26 лв.
  -Дата на публикация 02.10.2017г.
 • 28.08.2017    Доставка на канцеларски материали по ф-ра 0110084822/23.08.2017г    70.51лв.
  28.08.2017    Доставка на хигиенни материали по ф-ра 0110084821/23.08.2017г    173.38лв.
  -Дата на публикация 14.09.2017г.
 • 15.08.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110084023/20.07.2017 г.    117.47 лв.
  15.08.2017 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110084024/20.07.2017 г.    196.02 лв.
  -Дата на публикация 30.08.2017г.
 • КСС
  -Дата на публикация 07.06.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикация 07.06.2017г.

-Описание на длъжността

-Описание на длъжността

„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...