Последни новини

 • Обява
  -Дата на публикация 27.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикация 27.07.2017г.
 • Обява
  -Дата на публикуване 10.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикуване 10.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикация 25.07.2017г.
 • Обява
  -Дата на публикация 25.07.2017г.
 • КСС
  -Дата на публикация 07.06.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикация 07.06.2017г.

-Описание на длъжността

-Описание на длъжността

„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“

Разяснения

Проекти на договори

Технически спецификации и скици

Обща документация

„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“
„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...