Ивета Карамиджанова

Длъжност: Деловодител

Телефон: 02/940 62 51

Ел. поща: iveta@pudoos.bg

Албена Иванова

Длъжност: Деловодител

Телефон: 02/940 63 24

Ел. поща: a.ivanova@pudoos.bg

 

 
ПУДООС
131045382
BG 131045382
София, 1000, ул. Триадица № 4
София, 1000, ул. Уилям Гладстон № 67
 

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...