ПЛАЩАНИЯ В СИСТЕМАТА СЕБРА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ 2023 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 20.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 18.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 13.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 07.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 06.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.07.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 04.07.2023 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 30.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 28.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 27.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 20.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 15.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 13.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 07.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 06.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.06.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 02.06.2023 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 30.05.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.05.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.05.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.05.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.05.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 18.05.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.05.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 15.05.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.05.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.05.2023 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 28.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 27.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 20.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 18.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 13.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 07.04.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.04.2023 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 31.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 27.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 20.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 15.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 13.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 06.03.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 02.03.2023 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 28.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 27.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 20.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 06.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 03.02.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 02.02.2023 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 31.01.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 30.01.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 27.01.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.01.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.01.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.01.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.01.2023 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.01.2023 г.

ПЛАЩАНИЯ В СИСТЕМАТА СЕБРА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ 2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 20.12.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.12.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.12.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 15.12.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.12.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 13.12.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.12.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.12.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.12.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 07.12.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 06.12.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 28.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 18.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 15.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 07.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 04.11.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 03.11.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 31.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 28.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.10.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 20.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 18.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 07.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 06.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.10.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 04.10.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 30.09.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.09.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 27.09.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.09.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.08.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.08.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.08.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.08.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.08.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.08.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 15.08.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.08.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.08.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.08.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 03.08.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.07.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.07.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 13.07.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.07.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.07.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 07.07.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 30.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 27.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 20.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 13.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 06.06.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 03.06.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 27.05.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.05.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.05.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.05.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.05.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.05.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.05.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 04.05.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 27.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 20.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 18.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 15.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 12.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 07.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 06.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.04.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 04.04.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 31.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 30.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 28.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 18.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 16.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 14.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 08.03.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 04.03.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 25.02.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.02.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 22.02.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 21.02.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 15.02.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.02.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 07.02.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 02.02.2022 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 31.01.2022 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 17.01.2022 г.


АРХИВИнформация за плащания в себра за периода 01.01.2021 -31.12.2021 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2020 -31.12.2020 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2019 -31.12.2019 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2018 -31.12.2018 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2017 -31.12.2017 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2016 -31.12.2016 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2015 -31.12.2015 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.04.2014 -31.12.2014 г.
Информация за плащания в себра за периода 05.09.2012 -31.03.2014 г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...