Име и Фамилия Длъжност Телефон Ел. поща
Михаела Габрашкова Директор ДАПФО 02/9406630 m.gabrashkova@pudoos.bg
Ирина Кьосева Гл.счетоводител 02/9406004 Факс: 980 67 28 ikyoseva@pudoos.bg
Самет Хасан Информационна Сигурност 02/940 6060 admin@pudoos.bg
Мариета Марианова Счетоводител 02/940 6619 m.marianova@pudoos.bg
Веселина Димитрова Счетоводител 02/940 6067 v.dimitrova@pudoos.bg
Мария Манолова Счетоводител 02/940 6650 maria@pudoos.bg
Павлина Стамова Счетоводител 02/940 6067 p.stamova@pudoos.bg
Мирена Янева Ст. експерт 02/940 6631 m.yaneva@pudoos.bg
Десислава Стоянова Ст. експерт 02/940 6066 dstoyanova@pudoos.bg
Таня Тагарова Счетоводител – касиер 02/940 6536 t.tagarova@pudoos.bg
Евелина Евгениева Юрисконсулт 02/940 6628 e.evgenieva@pudoos.bg
Владислав Георгиев Гл. юрисконсулт 02/940 6640 v.georgiev@pudoos.bg
Магдалена Георгиева Юрисконсулт 02/940 6064 m.georgieva@pudoos.bg
Виолета Христова Експерт,орг-я на труда 02/940 6659 v.hristova@pudoos.bg
Кристина Шопова Мл.експерт 02/940 6540 k.shopova@pudoos.bg
Светослав Киров Шофьор-снабдител 02/940 6060 s.kirov@pudoos.bg
Малина Минковска Икономист-финансист 02/940 6063 m.minkovska@pudoos.bg
Анастасия Христова – Далчева Икономист-финансист 02/940 6007 anastasia@pudoos.bg

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...