Име и Фамилия Длъжност Телефон Ел. поща
СВЕТЛА КИРЧЕВА
Директор дирекция 02/940 6641 s.kircheva@pudoos.bg
Светлана Талева Главен експерт 02/940 6652 staleva@pudoos.bg
Росица Желязкова Главен експерт 02/940 6062 rjeliazkova@pudoos.bg
Десислава Кузманова Главен експерт 02/940 6150 d.kuzmanova@pudoos.bg
Цветелина Радева Главен експерт 02/940 6268 c.radeva@pudoos.bg
Владимир Благоев Главен експерт 02/940 6622 v.blagoev@pudoos.bg
Kалина Лозанова Старши експерт 02/940 6061 k.lozanova@pudoos.bg
Светлана Добринова Младши експерт 02/940 6631 s.dobrinova@pudoos.bg
Соня Пенева Старши експерт 02/940 6653 s.peneva@pudoos.bg
Паулина Сергиева Старши експерт 02/940 6069 p.sergieva@pudoos.bg

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...