Име и Фамилия Длъжност Телефон Ел. поща
СВЕТЛА КИРЧЕВА
ВР. И.Д. ДИРЕКТОР 02/940 6641 s.kircheva@pudoos.bg
Димитрина Христова Гл. експерт 02/940 6653 dima@pudoos.bg
Маргарита Кърконьова Гл. експерт 02/940 6061 margarita@pudoos.bg
Георги Марков Гл. експерт 02/940 6069 g.markov@pudoos.bg
Светлана Талева Ст. експерт 02/940 6652 staleva@pudoos.bg
Росица Желязкова Ст. експерт 02/940 6062 rjeliazkova@pudoos.bg
Снежана Шаркова Ст. експерт 02/940 6601 s.sharkova@pudoos.bg
Йордалинка Вучкова Мл. специалист 02/940 6187 i.vuchkova@pudoos.bg
Елена Логинова Ст. експерт 02/940 6622 e.loginova@pudoos.bg
Диaна Станилова Ст. експерт 02/940 6622 d.stanilova@pudoos.bg
Десислава Кузманова Ст. експерт 02/940 6150 d.kuzmanova@pudoos.bg
Цветелина Радева Мл. експерт 02/940 6268 c.radeva@pudoos.bg

Новини

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
22.01.2018г.

Повече

Eвропейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни
19.01.2018г.

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...