Име и Фамилия Длъжност Телефон Ел. поща
СВЕТЛА КИРЧЕВА
ВР. И.Д. ДИРЕКТОР 02/940 6641 s.kircheva@pudoos.bg
Димитрина Христова Гл. експерт 02/940 6653 dima@pudoos.bg
Маргарита Кърконьова Гл. експерт 02/940 6061 margarita@pudoos.bg
Георги Марков Гл. експерт 02/940 6069 g.markov@pudoos.bg
Светлана Талева Ст. експерт 02/940 6652 staleva@pudoos.bg
Росица Желязкова Ст. експерт 02/940 6062 rjeliazkova@pudoos.bg
Десислава Кузманова Гл. експерт 02/940 6150 d.kuzmanova@pudoos.bg
Цветелина Радева Ст. експерт 02/940 6268 c.radeva@pudoos.bg
Виктория Боярова Ст. експерт 02/940 6622 v.boyarova@pudoos.bg
Виктория Белоконска Гл. експерт -координатор 02/940 6162 v.belokonska@pudoos.bg
Николай Николов Експерт 02/940 6367 n.nikolov@pudoos.bg
Албена Иванова Експерт 02/940 6367 a.ivanova@pudoos.bg

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...