Име и Фамилия Длъжност Телефон Ел. поща
СВЕТЛА КИРЧЕВА
ВР. И.Д. ДИРЕКТОР 02/940 6641 s.kircheva@pudoos.bg
Димитрина Христова Гл. експерт 02/940 6653 dima@pudoos.bg
Светлана Талева Гл. експерт 02/940 6652 staleva@pudoos.bg
Росица Желязкова Гл. експерт 02/940 6062 rjeliazkova@pudoos.bg
Десислава Кузманова Гл. експерт 02/940 6150 d.kuzmanova@pudoos.bg
Цветелина Радева Гл. експерт 02/940 6268 c.radeva@pudoos.bg
Kалина Лозанова Ст. експерт 02/940 6061 k.lozanova@pudoos.bg
Паулина Сергиева Мл. експерт 02/940 6652 p.sergieva@pudoos.bg

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...