• Ренета Колева /Зам.министър МОСВ/
  • Росица Карамфилова- Благова /Изп.директор на ИАОС/
  • Елица Пешева /Представител на КРИБ/
  • Нина Апостолова /Представител на МФ/
  • Павел Гуджеров /Кмет на общ. Раковски, Представител на НСОРБ/
  • Галина Симеонова /в.и.д. Изпълнителен Директор ПУДООС/

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...