АКТИВНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 • [20-06.03.2017]Извършване на медийна/информационна (местна и национална) кампания по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства
  -Дата на публикуване 06.03.2017г.
 • повече…

 • [19-23.02.2017]Доставка на (лпс) лични предпазни средства (облекло и обувки) за екипа на Инсинератора за опасни отпадъци при ПУДООС
  -Дата на публикуване 23.02.2017г.
 • повече…

 • [18-22.02.2017]Извършване на външен одит от сертифицирана одитираща организация по проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци
  -Дата на публикуване 22.02.2017г.
 • повече…

 • [17-15.12.2016]„Поддръжка и инспекция на пещта на инсинератора, ремонт на зидария, консумативи и материали” за нуждите на инсинератор за опасни отпадъци при ДНСД-ПУДООС
  -Дата на публикуване 15.12.2016г.
 • повече…

 • [12-06.03.2016]„Техническа помощ за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки и консултантски услуги по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“
  -Дата на публикуване 06.03.2016г.
 • повече…

 • [10-21.12.2015]Техническа помощ за подготовка на тръжни документации, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност
  -Дата на публикуване 21.12.2015г.
 • повече…

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...