• „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА  ИНСИНЕРАТОРА ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР“
  -Дата на публикуване 22.07.2019г.
 • повече…

 • Пазарна консултация за ,,Окончателно третиране (оползотворяване или обезвреждане) на опасните битови отпадъци“
  -Дата на публикуване 01.07.2019г.
 • повече…

 • Пазарна консултация за обществена поръчка  „Отпечатване и доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“
  -Дата на публикуване 25.06.2019г.
 • повече…

 • Пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи, офис мебели и столове, хигиенни материали, дезинфектанти за осигуряване дейността на ПУДООС”
  -Дата на публикуване 11.06.2019г.
 • повече…

 • Пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и инспекция на пещта на Инсинератора, ремонт на зидария, консумативи и материали“
  -Дата на публикуване 06.06.2019г.
 • повече…

 • Пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: „Поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на бойлер-утилизатор, ремонт на шнекови валове и приемна камера и др. дейности за инсинератора”
  -Дата на публикуване 06.06.2019г.
 • повече…

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...