Име и Фамилия Длъжност Телефон Ел. поща
Владислав Георгиев и.д Директор дирекция,
Гл. Юрисконсулт
02/940 6640 v.georgiev@pudoos.bg
Ирина Кьосева Гл. счетоводител 02/940 6004 ikyoseva@pudoos.bg
Веселина Димитрова Счетоводител 02/940 6650 v.dimitrova@pudoos.bg
Павлина Стамова Счетоводител 02/940 6067 p.stamova@pudoos.bg
Мария Манолова Счетоводител 02/940 6619 maria@pudoos.bg
Десислава Стоянова Ст. експерт 02/940 6066 dstoyanova@pudoos.bg
Евелина Евгениева Гл. Юрисконсулт 02/940 6628 e.evgenieva@pudoos.bg
Виолета Христова Експерт,орг-я на труда 02/940 6659 v.hristova@pudoos.bg
Анастасия Христова – Далчева Икономист-финансист 02/940 6007 anastasia@pudoos.bg
Юлия Гъркова Касиер-счетоводител 02/940 6536 y.garkova@pudoos.bg

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...