Сектор: Финансово обслужване

Павлина Стамова Главен счетоводител 02 940 6067 p.stamova@pudoos.bg
Йордалинка Данова Счетоводител 02 940 6619 i.danova@pudoos.bg
Камелия Дукова Счетоводител 02 940 6650 k.dukova@pudoos.bg
Сирма Иванова Счетоводител – касиер 02 940 6536 s.ivanova@pudoos.bg
Анастасия Христова – Далчева Икономист, Финанси 02 940 6007 anastasia@pudoos.bg
Десислава Стоянова Старши експерт 02 940 6066 dstoyanova@pudoos.bg

 
Сектор: Правно обслужване

Евелина Евгениева Главен юрисконсулт 02/940 6064 e.evgenieva@pudoos.bg
Магдалена Георгиева Главен юрисконсулт 02 940 6064 m.georgieva@pudoos.bg
Илиана Атанасова Главен юрисконсулт 02 940 6628 i.atanasova@pudoos.bg
Ирина Андрюшко Старши експерт 02 940 6640 i.andriushko@pudoos.bg
Виолета Христова Експерт управление на човешките ресурси 02 940 6659 v.hristova@pudoos.bg

 
Сектор: Административно обслужване

Ивета Карамиджанова Деловодител 02 940 6251 iveta@pudoos.bg
Албена Иванова Деловодител 02 940 6324 a.ivanova@pudoos.bg
Детелина Станимирова Архивар 02 940 6099 d.stanimirova@pudoos.bg
Елиян Михалков Шофьор – снабдител 02 940 6162 e.mihalkov@pudoos.bg

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...