„Нефинансови стопански дейности“ – Инсинератор

Йордан Бачев Инженер – енергетик 02 951 6164 y.bachev@pudoos.bg
Иванка Маркова Инженер, КИП и А 02 951 6164 i.markova@pudoos.bg
Светослав Дишев Техник – механик /Механик/ 02 951 6164 sv.dishev@pudoos.bg/
Светла Лазарова Главен специалист 02 951 6164 sv.lazarova@pudoos.bg/
Мария Маринова Старши специалист 02 951 6164 m.marinova@pudoos.bg/
Георги Павлов Експерт ЗБУТ 02 951 6164 g.pavlov@pudoos.bg/
Илия Коларов Началник смяна А 02 951 6164
Анастас Анастасов Началник смяна Б 02 951 6164
Благой Пиналски Началник смяна В 02 951 6164
Владислав Аврамов Началник смяна Г 02 951 6164

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...