• Пазарна консултация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на ваучери за храна за персонала на ДНСД при ПУДООС, ангажиран с транспортиране, временно съхраняване и унищожаване на опасни медицински отпадъци.“
  -Дата на публикуване 22.11.2019г.
 • повече…

 • Пазарна консултация за обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, калибриране и изпитание на газ анализаторната апаратура за мониторинг и емисионен контрол на димните газове от Инсинератора“
  -Дата на публикуване 14.11.2019г.
 • повече…

 • Пазарна консултация за обществена поръчка:Поддръжка и инспекция на пещта на Инсинератора, ремонт на зидария, консумативи и материали
  -Дата на публикуване 13.11.2019г.
 • повече…

 • Пазарни консултации за обществена поръчка„Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел. табла и контролери, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи, ремонт на ел. мотори и въздушни цилиндри”
  -Дата на публикуване 13.11.2019г.
 • повече…

 • Пазарни консултации за обществена поръчка„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА  ИНСИНЕРАТОРА ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР“
  -Дата на публикуване 22.07.2019г.
 • повече…

 • Пазарна консултация за обществена поръчка  „Отпечатване и доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“
  -Дата на публикуване 25.06.2019г.
 • повече…

 • Пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи, офис мебели и столове, хигиенни материали, дезинфектанти за осигуряване дейността на ПУДООС”
  -Дата на публикуване 11.06.2019г.
 • повече…

 • Пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и инспекция на пещта на Инсинератора, ремонт на зидария, консумативи и материали“
  -Дата на публикуване 06.06.2019г.
 • повече…

 • Пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: „Поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на бойлер-утилизатор, ремонт на шнекови валове и приемна камера и др. дейности за инсинератора”
  -Дата на публикуване 06.06.2019г.
 • повече…

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...