• 07.05.2015 г.    Доставка на ръкавици за еднократна употреба от винил 80 000 бр по ф-ра 0000000046/29.04.15г.    9,600.00 лв.
    -Дата на публикация 28.05.2015г.
  • Договор между ПУДООС и фирма „БУКОЛ КОНСУЛТ“ ЕООД за доставка на ръкавици на стойност 9 600 лв. от 27.04.2015 г.№ 10073/27.04.2015 г.
    -Дата на публикация 27.04.2015г.

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...