Администратор

Експерт сигурност на информационни и комуникационни технологии в ПУДООС

 

Провеждане на подбора се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС – GDPR.

За обработване на личните данни на кандидатите за работа е необходимо писмено съгласие от лицата по образец

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен вътрешен одитор“ в ПУДООС в срок до 19.04.2024 г.

 
АРХИВ РАБОТА ПРИ НАС
 

ПЛАЩАНИЯ В СИСТЕМАТА СЕБРА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ 2024 г.

Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 29.01.2024 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 26.01.2024 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 24.01.2024 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 23.01.2024 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 19.01.2024 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 11.01.2024 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 10.01.2024 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 09.01.2024 г.
Информация за плащанията в системата на СЕБРА на ПУДООС 05.01.2024 г.


АРХИВИнформация за плащания в себра за периода 01.01.2023 -31.12.2023 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2022 -31.12.2022 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2021 -31.12.2021 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2020 -31.12.2020 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2019 -31.12.2019 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2018 -31.12.2018 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2017 -31.12.2017 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2016 -31.12.2016 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.01.2015 -31.12.2015 г.
Информация за плащания в себра за периода 01.04.2014 -31.12.2014 г.
Информация за плащания в себра за периода 05.09.2012 -31.03.2014 г.

 • Покана
  -Дата на публикуване 14.04.2020г.
 • Доклад
  -Дата на публикуване 20.03.2020г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикуване 27.12.2019г.
 1. Допълнително споразумение
  -Дата на публикуване 24.02.2022г.
 2. Договор
  -Дата на публикуване 26.02.2020г.
 3. Протокол №2
  -Дата на публикуване 05.02.2020г.
 4. Протокол №1
  -Дата на публикуване 24.01.2020г.
 5. Обява
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.
 6. Tехническа спецификация
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.
 7. Проектодоговор
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.
 8. Образци
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.
dsc_0742
Тема:
Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

На  06 ноември в гр. Смолян, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, проведе информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо–Швейцарска програма за сътрудничество.

Проектът е пилотен и цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на над 4000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията. Обща стойност на проекта е 39 858 195,79 лв. Швейцарски принос – 33 879 466,42 лв. Национално съфинансиране – 5 978 729,37 български лева.

Беше използвана и възможността да се представи и проект: Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата. Обща стойност на проекта е 14 999 553,90 лева от които Швейцарския принос е 12 749 620, 82 лева и националното съфинансиране е 2 249 933,08 лева

На събитието присъстваха Георги Марков – координатор, Виктория Белоконска – координатор, Кристина Шопова – експерт информация и медии и представители на областната и общинска администрация, представители на РИОСВ-Смолян, медии и граждани.

dsc_0736 dsc_0736 dsc_0745
dsc_0746
Тема:
Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

На  07 ноември  в Пловдив, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, проведе информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо–Швейцарска програма за сътрудничество.

Проектът е пилотен и цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на над 4000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията. Обща стойност на проекта е 39 858 195,79 лв. Швейцарски принос – 33 879 466,42 лв. Национално съфинансиране – 5 978 729,37 български лева.

Беше използвана и възможността да се представи и проект: Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата. Обща стойност на проекта е 14 999 553,90 лева от които Швейцарския принос е 12 749 620, 82 лева и националното съфинансиране е 2 249 933,08 лева

На събитието присъстваха Георги Марков – координатор, Виктория Белоконска – координатор, Кристина Шопова – експерт информация и медии и представители на областната и общинска администрация, представители на РИОСВ-Пловдив, медии и граждани.

dsc_0749 dsc_0753 dsc_0758
dsc_0772
Тема:
Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

На  11 ноември в гр. Хасково, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, проведе информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо–Швейцарска програма за сътрудничество.

Проектът е пилотен и цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на над 4000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията. Обща стойност на проекта е 39 858 195,79 лв. Швейцарски принос – 33 879 466,42 лв. Национално съфинансиране – 5 978 729,37 лв.

Беше използвана и възможността да се представи и проект: Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата. Обща стойност на проекта е 14 999 553,90 лв. от които Швейцарския принос е 12 749 620, 82 лв. и националното съфинансиране е 2 249 933,08 лв.

На събитието присъстваха Георги Марков – координатор, Виктория Белоконска – координатор, Кристина Шопова – експерт информация и медии и представители на областната и общинска администрация, представители на РИОСВ-Хасково и медии.

dsc_0768 dsc_0764 dsc_0762
dsc_0781
Тема:
Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

На  12 ноември в гр. Стара Загора, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, проведе информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо–Швейцарска програма за сътрудничество.

Проектът е пилотен и цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на над 4000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията. Обща стойност на проекта е 39 858 195,79 лв. Швейцарски принос – 33 879 466,42 лв. Национално съфинансиране – 5 978 729,37 лв.

Беше използвана и възможността да се представи и проект: Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата. Обща стойност на проекта е 14 999 553,90 лв. от които Швейцарския принос е 12 749 620, 82 лв. и националното съфинансиране е 2 249 933,08 лв.

На събитието присъстваха Георги Марков – координатор, Виктория Белоконска – координатор, Кристина Шопова – експерт информация и медии и представители на областната администрация, представители на медии и граждани.

dsc_0787 dsc_0782

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...