На основание чл. 101б, ал. 5 от ЗОП оттегляме публикуваната на 17.04.2015 г. публична покана с предмет „Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“, с уникален код в АОП 9040898.
-Дата на публикация 21.04.2015г.

Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин

-Дата на публикация 08.04.2015г.

Новини

ПУДООС отпуска безвъзмездна помощ от 2,9 млн. лв. на община Борино
23.02.2018г.

Повече

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
22.01.2018г.

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...