• 19.12.2017 г.    Техническа помощ за подготовка на документации за възлагане на ОП и консултански услуги по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъпбразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по ф-ра 0000000186/05.12.2017 г.    15,000.00 лв.
  -Дата на публикация 22.01.2018г.
 • 12.06.2017 г.    Техническа помощ за подготовка на документации за възлагане на ОП и консултански услуги по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по ф-ра 0000000169/09.05.2017 г.    15,000.00 лв.
  -Дата на публикация 28.06.2017г.
 • 28.04.2017 г.    Техническа помощ за подготовка на документации за възлагане на ОП и консултански услуги по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъпбразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по ф-ра 0000000166/06.04.2017 г.    45,000.00 лв.
  -Дата на публикация 12.05.2017г.
 • Техническа оферта
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
 • Техническа спецификация
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
 • Ценова оферта
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
 • Анекс № 1 договор №11232
  -Дата на публикация 11.11.2016г.
 • Освободени гаранции за участие на 09.08.2016 г.
  Ер джи консултинг ООД
  Бим консултинг ООД
  Аргументариум ЕООД
  Адв. дружество Попов и партньори
  Ди ей би консултинг ЕООД – Освободена гаранция за участие на 15.08.2016 г.
  -Дата на публикация 09.09.2016г.
 1. Договор от 10.08.2016 г.
  -Дата на публикация 30.08.2016г.
 2. Обявление за възложена поръчка
  -Дата на публикация 30.08.2016г.

Новини

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
22.01.2018г.

Повече

Eвропейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни
19.01.2018г.

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...