• 26.10.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110097670/22.10.2018 г.    1,652.45 лв.
  -Дата на публикация 15.11.2018г.
 • 02.10.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110096207/07.09.2018 г.    265.44 лв.
  02.10.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110096206/07.09.2018 г.    999.30 лв.
  12.10.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110096967/03.10.2018 г.    380.87 лв.
  -Дата на публикация 01.11.2018г.
 • 28.09.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110096425/17.09.2018 г.    122.05 лв.
  28.09.2018 г.    Доставка на  хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110096424/17.09.2018 г.    203.99 лв.
  -Дата на публикация 17.10.2018г.
 • 07.08.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110095047/30.07.2018 г.    311.86 лв.
  07.08.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110095046/30.07.2018 г.    773.87 лв.
  -Дата на публикация 29.08.2018г.
 • 20.07.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110094435/09.07.2018 г.    357.36 лв.
  -Дата на публикация 22.08.2018г.
 • 10.07.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110094309/02.07.2018 г.    1,059.54 лв.
  10.07.2018 г.    Доставка на  хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110093680/14.06.2018 г.    322.75 лв.
  -Дата на публикация 01.08.2018г.
 • 18.06.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110093581/12.06.2018 г.    74.78 лв.
  18.06.2018 г.    Доставка на  хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110093580/12.06.2018 г.    170.00 лв.
  -Дата на публикация 24.07.2018г.
 • 13.06.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110092874/18.05.2018 г.    277.49 лв.
  13.06.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110092873/18.05.2018 г.    1,152.08 лв.
  13.06.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектантипо по ф-ра 0110092609/11.05.2018 г.    198.90 лв.
  13.06.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110092608/11.05.2018 г.    130.54 лв.
  -Дата на публикация 03.07.2018г.
 • 23.04.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110091898/18.04.2018 г.    943.02 лв.
  23.04.2018 г.    Доставка на  хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110091897/18.04.2018 г.    288.65 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2018г.
 • 23.03.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110091017/19.03.2018 г.    204.34 лв.
  29.03.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110091189/23.03.2018 г.    130.54 лв.
  29.03.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110091188/23.03.2018 г.    198.90 лв.
  29.03.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектантипо ф-ра 0110091151/22.03.2018 г.    260.87 лв.
  -Дата на публикация 18.04.2018г.
 • 08.03.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110090547/01.03.2018 г.    252.86 лв.
  09.03.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110090398/23.02.2018 г.    782.26 лв.
  14.03.2018 г.    Доставка наканцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110090607/02.03.2018 г.    245.87 лв.
  -Дата на публикация 27.03.2018г.
 • 21.02.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110089939/07.02.2018 г.    78.12 лв.
  21.02.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110089965/08.02.2018 г.    99.17 лв.
  21.02.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110089967/08.02.2018 г.    178.96 лв.
  -Дата на публикация 21.03.2018г.
 • 07.02.2018 г.    Доставка на хигиенни материали по ф-ра 0110089765/01.02.2018 г.    242.16 лв.
  -Дата на публикация 27.02.2018г.
 • 19.01.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110089141/12.01.2018 г.    339.01 лв.
  19.01.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110089086/11.01.2018 г.    1,058.78 лв.
  22.01.2018 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110089085/11.01.2018 г.    68.00 лв.
  22.01.2018 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектантипо ф-ра 0110089084/11.01.2018 г.    190.64 лв.
  -Дата на публикация 14.02.2018г.
 • 19.12.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110088064/07.12.2017 г.    38.51 лв.
  19.12.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110087956/05.12.2017 г.    965.63 лв.
  19.12.2017 г.    Доставка на  хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110087849/01.12.2017 г.    428.64 лв.
  20.12.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110088508/14.12.2017 г.    2,110.68 лв.
  -Дата на публикация 22.01.2018г.
 • 27.10.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110086034/06.10.2017 г.    1,018.01 лв.
  27.10.2017 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110086035/06.10.2017 г.    232.08 лв.
  -Дата на публикация 15.11.2017г.
 • 18.09.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110085125/04.09.2017 г.    165.70 лв.
  18.09.2017 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110085124/04.09.2017 г.    1,361.05 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2017г.
 • 04.09.2017    Доставка на канцеларски материали по ф-ра 0110084452/07.08.2017г    847.94 лв.
  04.09.2017    Доставка на хигиенни материали по ф-ра 0110084451/07.08.2017г    314.26 лв.
  -Дата на публикация 02.10.2017г.
 • 28.08.2017    Доставка на канцеларски материали по ф-ра 0110084822/23.08.2017г    70.51лв.
  28.08.2017    Доставка на хигиенни материали по ф-ра 0110084821/23.08.2017г    173.38лв.
  -Дата на публикация 14.09.2017г.
 • 15.08.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110084023/20.07.2017 г.    117.47 лв.
  15.08.2017 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110084024/20.07.2017 г.    196.02 лв.
  -Дата на публикация 30.08.2017г.
 • КСС
  -Дата на публикация 07.06.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикация 07.06.2017г.

Новини

ПУДООС отпуска безвъзмездна помощ от 2,9 млн. лв. на община Борино
23.02.2018г.

Повече

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
22.01.2018г.

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...