България без опасни отпадъци – пилотен проект за почистването на над 4 000 тона негодни пестициди

 

Проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ се извършва по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Чрез него до 07.12.2019 г. 4 388 тона пестициди ще бъдат изчистени от складове на бивши ТКЗС и АПК в цялата страна, намалявайки риска за здравето на 2 250 000 български граждани от 100 общини.

 

Първоначалното споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария за изпълнението на проекта е подписано на 21 април 2015 г., а през месец декември 2017 г. е обявена основната обществена поръчка.

 

Общата стойност на проекта възлиза на 39 858 196,60 лв., 85% от които са швейцарски принос. Националното съфинансиране възлиза на 5 978 729,49 лв. (15%). Проектът се изпълнява от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

 

В хода на проекта се извършват следните дейности:

  • Събиране и пакетиране на остарелите пестициди;
  • Транспортиране на негодните за употреба препарати;
  • Окончателно обезвреждане на пестицидите с изтекъл срок на годност;
  • Почистване на складовете.

 

Обезвреждането на пестицидите се налага главно поради екологични причини заради амортизацията на опаковките им. Останали от земеделски проекти преди 1990-те, остарелите пестициди са вече неизползваеми и потенциално опасни за природата. Правилният подход в случая обосновава поредица от сложни дейности, изискващи трениран персонал и специално оборудване.

 

Директни ползи от осъществяването на проекта са намаляването на риска за здравето на повече от 2 250 000 българи и подобряване на живота на населението в над 100 български общини. Чрез проекта се постига и намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и други европейски страни и се подобряват възможностите за инвестиции в общините, попадащи в обхвата му.

 

Организирана е поредица от информационни турове с 12 публични събития из цяла България за заинтересованите страни по проекта. Срещите се проведоха във Варна, Русе, Велико Търново, Плевен, Монтана, Пазарджик, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Смолян и Хасково, като последната беше в София на 18.11.2019 г.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Българо–швейцарската програма за сътрудничество. ПУДООС носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ.

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...