• Гаранцията за изпълнение е възстановена на 07.03.2016г. на този адрес:http://pudoos.bg/2014/11/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%84/
  -Дата на качване 11.03.2016г.
 • 02.02.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110069032/25.01.2016 г.    161.75 лв.
  02.02.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110069031/25.01.2016 г.    135.53 лв.
  08.02.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110069293/03.02.2016 г.    401.82 лв.
  08.02.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110069294/03.02.2016 г.    933.64 лв.
  11.02.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110069373/05.02.2016 г.    542.22 лв.
  11.02.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110069372/05.02.2016 г.    405.96 лв.
  11.02.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110069383/05.02.2016 г.    1,400.57 лв.
  11.02.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110069381/05.02.2016 г.    2,007.01 лв.
  11.02.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110069382/05.02.2016 г.    401.82 лв.
  -Дата на качване 29.02.2016г.
 • 25.01.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110068832/18.01.2016 г.    617.90 лв.
  -Дата на качване 10.02.2016г.
 • 14.01.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110068557/08.01.2016 г.    1,053.74 лв.
  -Дата на качване 29.01.2016г.
 • 08.12.2015 г.    Доставка на  хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110067464/02.12.2015 г.    596.57 лв.
  14.12.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110067562/04.12.2015 г.    908.64 лв.
  15.12.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110067798/10.12.2015 г.    59.72 лв.
  15.12.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110067797/10.12.2015 г.    176.32 лв.
  -Дата на качване 25.12.2015г.
 • 26.11.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110066802/12.11.2015 г.    964.73 лв.
  -Дата на качване 15.12.2015г.
 • 11.11.2015 г.    Доставка на  хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110066423/30.10.2015 г.    155.34 лв.
  11.11.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110066422/30.10.2015 г.    115.13 лв.
  13.11.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110066261/26.10.2015 г.    124.56 лв.
  13.11.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110066266/26.10.2015 г.    78.72 лв.
  -Дата на качване 30.11.2015г.
 • 16.10.2015    Доставка на рез.части и канц. мат. по ф-ра 0110065574/06.10.2015г    2,414.08 лв.
  23.10.2015    Доставка на канцеларски материали по ф-ра 110065911/14.10.2015г.    1,019.89 лв.
  28.10.2015    Доставка на   хигиенни материали  по ф-ра 0110066257/26.10.2015г    369.22 лв.
  -Дата на качване 13.11.2015г.
 • 09.10.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110065410/29.09.2015 г.    328.08 лв.
  09.10.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110065187/18.09.2015 г.    73.88 лв.
  09.10.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110065188/18.09.2015 г.    229.82 лв.
  -Дата на качване 30.10.2015г.
 • 02.09.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110064213/19.08.2015 г.    1,160.38 лв.
  02.09.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110064214/19.08.2015 г.    325.97 лв.
  03.09.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110064404/27.08.2015 г.    73.31 лв.
  -Дата на качване 30.09.2015г.
 • 28.08.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110064058/12.08.2015 г.    126.23 лв.
  -Дата на качване 14.09.2015г.
 • 07.08.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110063715/29.07.2015 г.    242.74 лв.
  -Дата на качване 28.08.2015г.
 • 22.07.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110063440/15.07.2015 г.    128.09 лв.
  22.07.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110063439/15.07.2015 г.    50.20 лв.
  -Дата на качване 13.08.2015г.
 • 15.07.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110063218/08.07.2015 г.    349.31 лв.
  15.07.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110063217/08.07.2015 г.    1,266.40 лв.
  15.07.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110063220/08.07.2015 г.    11.69 лв.
  -Дата на качване 30.07.2015г.
 • 17.06.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110061500/12.06.2015 г.    200.71 лв.
  24.06.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110061599/16.06.2015 г.    162.67 лв.
  24.06.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110061598/16.06.2015 г.    111.10 лв.
  26.06.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110061764/22.06.2015 г.    451.16 лв.
  26.06.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110061763/22.06.2015 г.    1,011.90 лв.
  -Дата на качване 14.07.2015г.
 • 18.05.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110060618/13.05.2015 г.    311.50 лв.
  21.05.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110060795/19.05.2015 г.    454.98 лв.
  21.05.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110060794/19.05.2015 г.    247.85 лв.
  25.05.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110060691/15.05.2015 г.    112.66 лв.
  29.05.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110060911/21.05.2015 г.    165.10 лв.
  -Дата на качване 12.06.2015г.
 • 22.04.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110059998/17.04.2015 г.    349.73 лв.
  22.04.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110059999/17.04.2015 г.    382.34 лв.
  22.04.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110059956/16.04.2015 г.    92.53 лв.
  22.04.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110059957/16.04.2015 г.    188.71 лв.
  27.04.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110060108/22.04.2015 г.    31.32 лв.
  27.04.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110060109/22.04.2015 г.    658.37 лв.
  -Дата на качване 14.05.2015г.
 • 02.04.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110059549/26.03.2015 г.    812.17 лв.
  02.04.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110059516/25.03.2015 г.    242.38 лв.
  -Дата на качване 24.04.2015г.
 • 16.03.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110058859/26.02.2015 г.    209.04 лв.
  20.03.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110059210/17.03.2015 г.    409.20 лв.
  20.03.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110059156/12.03.2015 г.    988.91 лв.
  26.03.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110059428/23.03.2015 г.    153.83 лв.
  26.03.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110059429/23.03.2015 г.    179.77 лв..
  -Дата на качване 14.04.2015г.
 • 25.02.2015 г. Доставка на канцеларски материали, консумативи по ф-ра 0110058658/18.02.2015 г. 607.09 лв.
  25.02.2015 г. Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110058659/18.02.2015 г. 4,155.34 лв.
  27.02.2015 г. Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110058785/24.02.2015 г. 386.57 лв.
  27.02.2015 г. Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110058705/19.02.2015 г. 238.91 лв.
  27.02.2015 г. Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110058706/19.02.2015 г. 294.92 лв.
  -Дата на качване 12.03.2015г.
 • Договор
  -Дата на публикация 06.03.2015г.
 • Гаранция
  -Дата на публикация 06.03.2015г.
 • Оферта
  -Дата на публикация 06.03.2015г.
 • Заповед за изпълнение и протокол
  -Дата на публикация 09.01.2015г.
 • Публична покана
 • КСС 1-Санитарни-материали
 • КСС 2 Канцеларски-материали
 • КСС-3 Офис-Консумативи
 • Методика
 • Спецификация
 • Указания за участие

-Дата на публикация  20.11.2014г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...