• Освободена гаранция за изпълнение в размер на 699, 14 лв. на 12.01.2017 г.
  -Дата на публикация 18.01.2017г.
 • 22.12.2016 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000873/16.12.2016 г.    840.00 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
 • 19.10.2016        Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми  по ф-ра 0000000849/14.10.2016г    840.00 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
 • 29.08.2016 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000839/18.08.2016 г.    3,715.20 лв.
  -Дата на публикация 09.09.2016г.
 • 10.08.2016 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000830/02.08.2016 г.    1,680.00 лв.
  -Дата на публикация 25.08.2016г.
 • 11.02.2016 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000785/29.01.2016 г.    4,828.80 лв.
  11.02.2016 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000786/04.02.2016 г.    840.00 лв.
  -Дата на публикация 29.02.2016г.
 • 28.12.2015 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000778/21.12.2015 г.    1,680.00 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
 • 25.09.2015 г.     Вентилация, климатизация   по ф-ра 0000000738/17.09.2015 г.    2,446.20 лв.
  25.09.2015 г.    Поддръжка и обслужване отоплителни системи по ф-ра 0000000737/16.09.2015 г. –     1,680.00 лв.
  -Дата на публикация 14.10.2015г.
 • 29.05.2015 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000697/27.05.2015 г.    3,060.00 лв.
  -Дата на публикация 12.06.2015г.
 • 27.04.2015 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000691/22.04.2015 г.    840.00 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2015г.
 • 25.02.2015 г. Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000683/12.02.2015 г. 2,270.40 лв.
  -Дата на публикация 12.03.2015г.
 • Договор
  -Дата на публикация 24.01.2015г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...