Доставка на филтърни ръкави 130 броя с диаметър 142 мм и дължина 4000 мм от материал PTFE Polyimide needlefelt

  • 27.02.2015 г. Доставка на 130 броя филтърни ръкави по ф-ра 1021/24.02.2015г. 18,789.89 лв.
    -Дата на публикация 12.03.2015г.
  • 06.02.2015 г.    Доставка на 130 броя филтърни ръкави по ф-ра 1000/26.01.2015г.    4,697.47 лв.
    -Дата на публикация 24.02.2015г.
  • Договор
    -Дата на публикация 18.02.2015г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...