• 07.05.2015 г.    Доставка на полиетиленови чували 40 000 бр по ф-ра 0000000526/05.05.15г.    14,400.00 лв.
    Дата на публикация 28.05.2015г.
  • Договор между ПУДООС и фирма „Бейц“ ЕООД за доставка на чували на стойност 14 400 лв.  № 10072/2015 г./27.04.2015 г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...