• 07.05.2015 г.    Доставка на ръкавици за еднократна употреба от винил 80 000 бр по ф-ра 0000000046/29.04.15г.    9,600.00 лв.
    -Дата на публикация 28.05.2015г.
  • Договор между ПУДООС и фирма „БУКОЛ КОНСУЛТ“ ЕООД за доставка на ръкавици на стойност 9 600 лв. от 27.04.2015 г.№ 10073/27.04.2015 г.
    -Дата на публикация 27.04.2015г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...