На основание чл. 101б, ал. 5 от ЗОП оттегляме публикуваната на 17.04.2015 г. публична покана с предмет „Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“, с уникален код в АОП 9040898.
-Дата на публикация 21.04.2015г.

Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин

-Дата на публикация 08.04.2015г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...