Над 200 служители на МОСВ и ПУДООС, се включиха още в първия ден на кампанията „Да изчистим България заедно“, заедно с  Министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, зам.-министъра г-н Красимир Живков и в.и.д.изпълнителен директор на ПУДООС г-жа  Ренета Георгиева.
Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), МОСВ осигури за кампанията „Да изчистим България заедно“ ваучери за гориво за извозване на събраните отпадъци, ръкавици и чували на обща стойност 102 080 лв. Както и безплатно депониране на събраните отпадъци в цялата страна. В депата няма да бъде допускано безплатно изозване на строителни отпадъци.
През кампанията „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ 2015г., в Ловен парк (София) с общи усилия успяхме да изнесем 1 250 кг. отпадъци.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...