• Швейцарци учат кметове от 5 общини да събират опасни отпадъци

Кметовете на пет общини – Левски, Шумен, Разград, Созопол и Съединение, ще се запознаят с швейцарския опит в събирането, съхраняването и третирането на опасните отпадъци от бита. Това са бои, лекарства, препарати за растителна защита в личните стопанства, батерии и други продукти, които крият риск за човешкото здраве и природата.

Българската група, в която са включени и експерти от МОСВ, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Министерския съвет, ще посети центрове за разделно събиране и съхранение на опасни отпадъци в гр. Валхвил, инсенератора „Валорек“ в Базел, търговския център „Цугерланд“, в който има обекти за временно съхраняване на лекарства с изтекъл срок на годност, бои, лакове и спрейове и други. Делегацията ще се запознае и с работата на центъра за обемни отпадъци в Хагенхолц.

Обмяната на опит е в рамките на проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Той предвижда реализация на пилотни модели за екологично събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата в Разград, Шумен, Левски, Съединение и Созопол. Опасни отпадъци ще се събират и в още 17 съседни общини чрез мобилни пунктове.

Центровете в  Шумен и Разград да бъдат големи, а в останалите три населени места – по-малки. Те ще са оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии и др. за съхранение на опасни отпадъци, както и със защитни облекла, мотокари, везни, транспалетни колички и инструменти.

Ролята на мобилни пунктове ще изпълняват микробуси или специално оборудвани камиони до 3,5 тона, в които всеки опасен отпадък ще се събира разделно. Те ще бъдат обозначени, че транспортират опасни отпадъци и ще се движат по заявка на гражданите или по график.

Общата стойност на проекта, който трябва да приключи до 31 май 2019 г.,  е 8 823 267CHF. ПУДООС е изпълнителна агенция.

В резултат от проекта опасните компоненти ще бъдат отделени от общия поток на битовата смет, което ще гарантира по-добро опазване на околната среда. Ще се повиши и информираността на населението от 22-те пилотни общини по отношение разделното събиране на отпадъците. Пилотните проекти ще трасират пътя за прилагане на подобни модели и в останалите български общини.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...