Общините ще могат да разчитат на 1,350 млрд. лв. за екологични проекти през 2016г. по финансовите инструменти, които МОСВ управлява. Това съобщи в Търговище министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на среща с кметовете от Североизточния район за планиране, който обхваща областите Търговище, Шумен, Варна и Добрич.

Срещата поставя началото на инфотур, на който министър Василева представя пред кметове от цялата страна възможностите да кандидатстват за екологични проекти по Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд.

„Това е мащабен ресурс, който изисква добра подготовка и мобилизация на администрацията, както и добро партньорство“, подчерта Василева. Средствата ще могат да бъдат използвани за изграждане на устойчива водна инфраструктура, ефективно управление на отпадъците като ресурс, подобряване качеството на атмосферния въздух, превенция от наводнения и свлачища.

Министърът подчерта новите моменти в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ За първи път с пари по ОПОС ще се финансират проекти за превенция от свлачища. За целта са предвидени 56 млн. лв., които могат да се използват от Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините. В момента МОСВ и МРРБ обсъждат методиката за избор на проектни предложения. Очаква се до края на годината процедурата да бъде обявена. 20 млн. лв. са предвидени за изграждане на инфраструктура, която предпазва от наводнения. Министърът призова общините да акцентират върху разработване на проекти, в които има по-малко бетон и повече екосистемни решения.

През 2016г. по ОПОС 374 млн. лв. ще бъдат насочени към общините в сектора на отпадъците. През този програмен период обаче няма да могат да се изграждат депа. Средствата ще бъдат използвани за инсталации за предварително третиране, така че да се намали количеството на отпадъците, които се депонират. Ново е също, че ще се финансира строителството на съоръжения за третиране на утайки от пречиствателните станции.

Общините ще могат да разчитат на финансиране и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. През 2016г. за изграждане на инфраструктура в областта на водния сектор, отпадъците и биоразнообразие са предвидени 61 млн. лв.

14 млн. лв. от Националния доверителен екофонд са насочени към реализацията на мерки за енергийна ефективност, а 1 млн. лв. за стимулиране използването на екологични превозни средства.

Това е един добър старт, който ще надгради постигнатите резултати от предходния програмен период,  посочи Ивелина Василева.

Инвестициите в Североизточния район за планиране са 415 млн. лв., реализирани чрез 62 проекта, финансирани от инструментите на Министерството на околната среда и водите.  Проектите по ОПОС са 42, по ПУДООС – 14, по НДЕФ – 2. Положена е близо 300 км ВиК мрежа, изградени са четири пречиствателни станции – Варна-Акациите, Провадия, Нови пазар,  Велики Преслав, към които са  присъединени над 15 000 жители.

В процес на строителство са още две ПСОВ – Шумен и Тервел. През миналия програмен период с пари от ОПОС са изградени и две регионални системи за управление на отпадъците (Аксаково и Добрич), с общ капацитет 641 944 тона, които обслужват общо 12 общини и близо 600 000 жители. В област Търговище са изпълнени 6 проекта по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ и са инвестирани 16,8 млн. лв.  Изградена е 57 км ВиК мрежа.

Следващата среща ще е за кметовете на общини от Северен централен район за планиране, в който са областите Русе, Силистра, Разград, Габрово и Велико Търново. Тя ще е от 10,00 ч на 3 юни в сградата на община Велико Търново.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...