В една кръгова икономика стойността на продуктите и материалите се запазва възможно най-дълго. Отпадъците и използването на ресурси са сведени до минимум, а когато продуктите вече не могат да служат по предназначение, ресурсите, от които са изработени, се използват отново за създаване на допълнителна стойност. С амбициозния Пакет за създаване на кръгова икономика, който беше приет през декември 2015 г., ЕС цели да направи икономическия си модел по-устойчив. Пакетът включва нови законодателни предложения в областта на отпадъците и План за действие с мерки за всеки етап от производствения цикъл – от дизайна през производството и използването до управлението на отпадъците и рециклирането.

В момента рециклираните материали все още съставляват съвсем малка част от производствените материали, използвани в ЕС. За да може промишлеността да разчита в по-голяма степен на рециклирани суровини, трябва да се решат някои проблеми:

  • Липсата на информация относно рисковите вещества в продуктите и отпадъците
  • Наличието на рискови вещества в рециклираните материали
  • Правилата относно начините, по които отпадъците могат да се превърнат в нови материали, трябва да бъдат съгласувани по-добре със законодателството относно химическите вещества
  • Различията в начините на класифициране на опасните отпадъци и химически вещества водят до объркване.

Комисията желае да намери решение на тези проблеми в рамките на своя План за създаване на кръгова икономика. Съобщение от януари 2018 г. поставя основата за провеждане на широко обсъждане как да се преодолеят общите за законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците проблеми и пречки. Един от основните въпроси, към които е насочено вниманието, е как да се подобри откриването на рискови химически вещества в продуктите.

Съобщението е призив за изпращане на предложения и конкретни примери от цяла Европа за справяне с тези широкообхватни проблеми, за да се гарантира, че всички рециклирани материали са безопасни за хората и околната среда, подходящи за използване по предназначение и създадени да бъдат дълготрайни.

#CircularEconomy

https://twitter.com/EU_ENV

https://www.facebook.com/EUEnvironment

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...