Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) уведомява участниците в СЕОС към всички администрации за актуални БУЛСТАТ номера
-Дата на публикуване 29.07.2020г.

Повече…

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

 

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Уведомяваме Ви, че съгласно взето Решение с Протокол № 4 от 06.11.2018г. – Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“, приети с Решение Протокол № 2 от 23.06.2016г.
-Дата на публикуване 19.12.2018г.

Повече…

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Уведомяваме Ви, че съгласно взето Решение с Протокол № 5 от 30.11.2018г. – Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“.
-Дата на публикуване 19.12.2018г.

Повече…

ПУДООС отпуска безвъзмездна помощ от 2,9 млн. лв. на община Борино

Изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) г-жа Ренета Колева и кметът на община Борино г-н Мустафа Караахмед вчера подписаха договор, с който ПУДООС отпуска безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект: „Интегрирана ВиК система и Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на с. Борино, обл. Смолян” – I етап
-Дата на публикуване 23.02.2018г.

Повече…

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците

В една кръгова икономика стойността на продуктите и материалите се запазва възможно най-дълго. Отпадъците и използването на ресурси са сведени до минимум, а когато продуктите вече не могат да служат по предназначение, ресурсите, от които са изработени, се използват отново за създаване на допълнителна стойност. С амбициозния Пакет за създаване на кръгова икономика, който беше приет през декември 2015 г., ЕС цели да направи икономическия си модел по-устойчив. Пакетът включва нови законодателни предложения в областта на отпадъците и План за действие с мерки за всеки етап от производствения цикъл – от дизайна през производството и използването до управлението на отпадъците и рециклирането.
-Дата на публикуване 22.01.2018г.

Повече…

Eвропейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни

Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа. Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена.
-Дата на публикуване 19.01.2018г.

Повече…

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...