България без опасни отпадъци – пилотен проект за почистването на над 4 000 тона негодни пестициди

 

Проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ се извършва по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Чрез него до 07.12.2019 г. 4 388 тона пестициди ще бъдат изчистени от складове на бивши ТКЗС и АПК в цялата страна, намалявайки риска за здравето на 2 250 000 български граждани от 100 общини.

 

Първоначалното споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария за изпълнението на проекта е подписано на 21 април 2015 г., а през месец декември 2017 г. е обявена основната обществена поръчка.

 

Общата стойност на проекта възлиза на 39 858 196,60 лв., 85% от които са швейцарски принос. Националното съфинансиране възлиза на 5 978 729,49 лв. (15%). Проектът се изпълнява от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

 

В хода на проекта се извършват следните дейности:

  • Събиране и пакетиране на остарелите пестициди;
  • Транспортиране на негодните за употреба препарати;
  • Окончателно обезвреждане на пестицидите с изтекъл срок на годност;
  • Почистване на складовете.

 

Обезвреждането на пестицидите се налага главно поради екологични причини заради амортизацията на опаковките им. Останали от земеделски проекти преди 1990-те, остарелите пестициди са вече неизползваеми и потенциално опасни за природата. Правилният подход в случая обосновава поредица от сложни дейности, изискващи трениран персонал и специално оборудване.

 

Директни ползи от осъществяването на проекта са намаляването на риска за здравето на повече от 2 250 000 българи и подобряване на живота на населението в над 100 български общини. Чрез проекта се постига и намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и други европейски страни и се подобряват възможностите за инвестиции в общините, попадащи в обхвата му.

 

Организирана е поредица от информационни турове с 12 публични събития из цяла България за заинтересованите страни по проекта. Срещите се проведоха във Варна, Русе, Велико Търново, Плевен, Монтана, Пазарджик, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Смолян и Хасково, като последната беше в София на 18.11.2019 г.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Българо–швейцарската програма за сътрудничество. ПУДООС носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...