1. Допълнително споразумение
  -Дата на публикуване 24.02.2022г.
 2. Договор
  -Дата на публикуване 26.02.2020г.
 3. Протокол №2
  -Дата на публикуване 05.02.2020г.
 4. Протокол №1
  -Дата на публикуване 24.01.2020г.
 5. Обява
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.
 6. Tехническа спецификация
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.
 7. Проектодоговор
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.
 8. Образци
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...