1. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2018г.
 2. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2017г.
 3. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2016г.
 4. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2015г.
 5. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2014г.
 6. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2013г.
 7. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2012г.
 8. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2011г.
 9. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2010г.
 10. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2009г.
 11. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за първото полугодие на 2009г.
 12. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2008г.
 13. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2007г.
 14. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2006г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2019г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2018г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2017г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2016г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2015г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2014г.

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...