1. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2020г.
 2. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2019г.
 3. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2018г.
 4. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2017г.
 5. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2016г.
 6. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2015г.
 7. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2014г.
 8. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2013г.
 9. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2012г.
 10. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2011г.
 11. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2010г.
 12. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2009г.
 13. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за първото полугодие на 2009г.
 14. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2008г.
 15. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2007г.
 16. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2006г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2021г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2020г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2019г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2018г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2017г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2016г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2015г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2014г.