1. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2016г.
 2. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2015г.
 3. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2014г.
 4. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2013г.
 5. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2012г.
 6. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2011г.
 7. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2010г.
 8. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2009г.
 9. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за първото полугодие на 2009г.
 10. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2008г.
 11. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2007г.
 12. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2006г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2017г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2016г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2015г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2014г.

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...