АКТУАЛНО:За поредна година МОСВ и ПУДООС  обявяват конкурс „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“.Обявата е публикувана на страниците на в.“Труд“ и в.“24 часа“ на 16.01.2015 г.

-Публикувано на 16.01.2015 г.

През 2013г. Министерство на околната среда и водите и ПУДООС  за поредна година проведе конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам ” в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”.  Средствата бяха предоставени от бюджета на Предприятието в размер на 3 000 000 лв. .

В резултат на проведената  Кампания за 2013 г. бяха реализирани 67 проекта на училища, 59 проекта на детски градини, и 248 проекта на общини и кметства чрез общо подписани 372 броя договори за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ

Националната кампания „За чиста околна среда“ придоби широка обществена популярност и благодарение на нея, с доброволния труд и мащабното участие, както на възрастните, така и на подрастващите   са постигнати резултати на територията на цялата страна, което от своя страна води до ново отношение към природата, към грижата за опазването й и желанието да подредим света около себе си.

Представяме Ви част от реализираните проекти на училища, ЦДГ, ОДЗ и ОДК.

Повече…

За поредна година МОСВ и ПУДООС  обявяват конкурс „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“.Обявата е публикувана на страниците на в.“Труд“ и в.“24 часа“ на 16.01.2013 г. и на страницата на МОСВ -  www.moew.government.bg

Краен срок за подаване на документите е 18.02.2013г.

Подават се Заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.

МОСВ И ПУДООС ОТКРИХА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2012″ С МОТОТО: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ОТ КАМПАНИЯ„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2012″ С МОТОТО: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В КАМПАНИЯТА „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА -2012″ С МОТО „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“
-Публикувано на 20.11.2012г.
ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА МОСВ ПРОВЕДЕ КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ТЕМА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА -И АЗ УЧАСТВАМ“
-Публикувано на 05.12.2012г.

 

Още

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...