Днес 02.06.2016г. министър-председателя г-н Бойко Борисов , заедно с  министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и Изпълнителния директор на ПУДООС г-жа Ренета Георгиева откриха обект “Реконструкция и доизграждане на канализация по улици в град Горна Оряховица – ул.“Юмрукчал“, ул.“Добри Чинтулов“, ул.“Козлодуй“, ул.“Тунджа“ и реконструкция на профил 112 по ул.“Хаджи Димитър“, ул.“Пирот“ и ул.“Ал.Стамболийски“ на стойност 1 081 301 лв. Изградени са общо 1 414,25 м – 7 канализационни клона, 118 сградни канализационни отклонения и 70 улични оттоци. Отпадъчните води от гр. Горна Оряховица се пречистват в Регионална пречиствателна станция, изградена в периода 2004 – 2006г. за агломерация Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец.

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...