22 общини ще събират опасните си отпадъци от бита разделно по проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество на стойност 8, 8 млн. швейцарски франка. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и посланикът на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел дадоха официален старт на дейностите.

„Това е един от най-важните проекти в областта на отпадъците“, каза министър Василева. И обясни, че на територията на Созопол, Левски, Разград, Шумен и Съединение ще бъдат изградени центрове за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със специално оборудвани моторни превозни средства ще се обслужват и 17 съседни общини. Така пилотната схема ще обхване над 360 хил. жители.

Хората ще могат да предават стари бои, лакове, живакосъдържащи препарати, лекарства и други. В момента по-голямата част от тези продукти се изхвърлят в контейнерите. С реализацията на проекта събирането, съхраняването и третирането на опасните отпадъци ще става екологосъобразно.

Центровете в Шумен и Разград ще бъдат големи, a в останалите три населени места – Созопол, Левски и Съединение, ще са по-малки. Те ще са оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии и други съдове за съхранение, както и с мотокари, везни, колички, инструменти и защитни облекла за работещите. Ролята на мобилни пунктове ще изпълняват специално оборудвани микробуси с общо тегло до 3,5 тона, в които всеки опасен отпадък ще се събира разделно.

„Изминахме с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) дълъг път и днес вече говорим за реализация на този проект“, каза посланикът на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел. Той изрази надежда, че общините ще доразработят и доразвият добрите практики.

По Българо-швейцарската програма за сътрудничество се реализира още един амбициозен проект – за екологосъобразно обезвреждане на пестициди с изтекъл срок на годност на стойност 23 млн. швейцарски франка.

Изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Колева подчерта, че за успеха на начинанието се разчита на активността на гражданите. Днес тя подписа договори с кметовете на Созопол, Левски, Шумен и Съединение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Върху терените, които се предоставят на предприятието за срок до 31 май 2019 г., ще бъдат изградени центрове за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата.
-Дата на публикация 28.11.2016г.


Министър Василева дава официален старт на проект за разделно събиране на опасни отпадъци от бита
-Дата на публикация 28.11.2016г.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и посланикът на Конфедерация Швейцария Н.Пр. Денис Кнобел ще дадат официален старт на проекта „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от дoмакинствата“, който се финансира по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Събитието e oт 10.00 ч на 28.11.2016г., в сградата на Министерството на околната среда и водите на бул. „Мария Луиза“ №22

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...