• Описание на длъжността
 • -Дата на публикация 05.06.2017г.

  Новини

  ПУДООС отпуска безвъзмездна помощ от 2,9 млн. лв. на община Борино
  23.02.2018г.

  Повече

  Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
  22.01.2018г.

  Повече


  ВИЖ ВСИЧКИ

  Още

  БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
  пудоос-внесе-проект-за
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  "ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

  пудоос-внесе-проект-за

  Сигнали за нередности

  Съвместни проекти

  Стратегия за управление на био-отпадъците в България



  Повече...