1. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2023г.
 2. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2022г.
 3. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2021г.
 4. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2020г.
 5. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2019г.
 6. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2018г.
 7. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2017г.
 8. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2016г.
 9. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2015г.
 10. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2014г.
 11. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2013г.
 12. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2012г.
 13. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2011г.
 14. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2010г.
 15. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2009г.
 16. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за първото полугодие на 2009г.
 17. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2008г.
 18. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2007г.
 19. Отчет за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2006г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2024 г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2023г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2022г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2021г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2020г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2019г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2018г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2017г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2016г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2015г.
ОТЧЕТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133 от ЗПФ ЗА 2014г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...