• Плащане по договор №9927/30.07.2014г. „САКСА“ ООД Доставка на газьол за нуждите на ДНСД при ПУДООС
  -Договор
  15.12.2015 г.    доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 0000146600/04.12.2015г.    46,324.04 лв.
  -Дата на качване 23.12.2015г.
  30.10.2015    Доставка на газьол за ДНСД  по ф-ра 0000143592/20.10.2015г    24,028.67 лв.
  30.10.2015    Доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 0000143537/20.10.2015г    23,954.05 лв.
  -Дата на качване 14.11.2015г.
  25.09.2015 г.    доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 0000141061/11.09.2015г.    24,138.62 лв.
  25.09.2015 г.    доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 00000141048/11.09.2015г.    24,122.84 лв.
  -Дата на качване 14.10.2015г.
  19.01.2015 г.    доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 00000125822/17.12.2014г.    27,455.76 лв.
  20.01.2015 г.    доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 00000127203/14.01.2015г.    44,505.68 лв.
  -Дата на качване 16.02.2015г.
  09.03.2015 г.    Доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 00000129402/23.02.2015г.    52,908.70 лв.
  -Дата на качване 25.03.2015г.
  15.04.2015 г.    доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 0000131604/06.04.2015г.    51,819.30 лв.
  -Дата на качване 24.04.2015г.
  13.07.2015 г.    доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 0000136786/06.07.2015г.    52,319.90 лв.
  -Дата на качване 30.07.2015г.
 • Плащане по договор №9355/26.02.2014г. Букол Консулт ЕООД Доставка на предпазно работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на ДНСД при ПУДООС
  25.02.2016 г.    Доставка на предпазно работно облекло,обувки и ЛПС за нуждите на Инсинератора по ф-ра 0000000076/18.02.16г.;и КИ 78/28.02.2016г. в размер на 42,90 лв     1,656.36 лв.
  -Дата на качване 15.03.2016г.
  02.02.2016 г.    Доставка на предпазно работно облекло,обувки и ЛПС за Инсинератора по ф-ра 0000000074/22.01.16г.    620.40 лв.
  -Дата на качване 29.02.2016г.
  27.11.2015 г.    Доставка напредпазно работно облекло, обувки и ЛПС за инсинератора по ф-ра 0000000069/19.11.15г.    59.40 лв.
  -Дата на качване 15.12.2015г.
  16.10.2015    Доставка на предпазно работно облекло, обувки   по ф-ра 0000000062/06.10.2015г    8,065.86 лв.
  -Дата на качване 13.11.2015г.
  24.07.2015 г.    Доставка напредпазно работно облекло, обувки и ЛПС за инсинератора по ф-ра 0000000056/21.07.15г.    741.00 лв.
  -Дата на качване 13.08.2015г.
  17.10.2014    Доставка на предпазно работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на инсинератора По ф-ра 0000000035/13.10.2014г       2270.40лв.
  -Дата на качване 14.11.2014г.
 • Плащане по договор №9349/11.02.2014г. Д.Д.Д.-1 Извършване на дезинсекция и дератизация
  06.11.2014    Извършване на пестициден контрол чрез дезинсекционни обработки и дератизационни обработки по ф-ра 1000057986/31.10.2014 г.    240.00лв.
  -Дата на качване 14.11.2014г.
 • Плащане по договор №8799/07.02.2013г Чез Електро България електрическа енергия за Инсинератор
  11.02.2019    Доставка на ел. енергия ф-ра 0256186186857/31.01.2019    4886.63лв.
  11.02.2019    Доставка на ел. енергия ф-ра 0256187437/13.02.2019    2008.87лв.
  11.02.2019    неустойка    0.45лв.
  -Дата на публикация 05.03.2019г.
  17.01.2019    Доставка на ел. енергия ф-ра 0254543578/05.01.2019    803.36лв.
  17.01.2019    Доставка на ел. енергия ф-ра 0254543579/13.01.2019    1,171.15лв.
  -Дата на публикация 18.02.2019г.
  10.12.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0252884745/05.12.2018 г.     4,374.98 лв.
  10.12.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0252884060/30.11.2018 г.     296.54 лв.
  11.12.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0252884746/13.12.2018 г.     2,187.49 лв.
  -Дата на публикация 08.01.2019г.
  14.11.2018    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0251204968/05.11.2018    2,941.04лв
  14.11.2018    Доставка на ел.енергия по ф-ра  0251204968/31.10.2018    5,882.09лв
  -Дата на публикация 30.11.2018г.
  10.10.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0249513942/05.10.2018 г.     4,061.28 лв.
  10.10.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0249513203/30.09.2018 г.     3,199.86 лв.
  10.10.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0249513943/13.10.2018 г.     2,030.64 лв.
  -Дата на публикация 01.11.2018г.
  20.09.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0247824728/31.08.2018 г.     461.72 лв.
  20.09.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0247825137/05.09.2018 г.     3,547.74 лв.
  20.09.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0247825138/13.09.2018 г.     1,773.85 лв.
  -Дата на публикация 17.10.2018г.
  07.08.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0246138312/31.07.2018 г.     4,156.39 лв.
  07.08.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0246138830/05.08.2018 г.     4,693.73 лв.
  07.08.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0246138831/13.08.2018 г.     2,346.89 лв.
  -Дата на публикация 29.08.2018г.
  11.07.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0244457730/05.07.2018 г.     2,926.50 лв.
  11.07.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0244457731/13.07.2018 г.     1,880.57 лв.
  -Дата на публикация 01.08.2018г.
  13.06.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0242775986/31.05.2018 г.     8,720.10 лв.
  13.06.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0242776506/05.06.2018 г.     5,810.36 лв.
  13.06.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0242776506/13.06.2018 г.     2,905.20 лв.
  -Дата на публикация 03.07.2018г.
  16.04.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0239426377/05.04.2018 г.     4,873.33 лв.
  16.04.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0239426378/13.04.2018 г.     1,467.06 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2018г.
  08.03.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0237795413/28.02.2018 г.     11,367.12 лв.
  08.03.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0237795696/05.03.2018 г.     7,398.89 лв.
  08.03.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0237795697/13.03.2018 г.     3,699.48 лв.
  -Дата на публикация 27.03.2018г.
  09.02.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0236171080/05.02.18г., ф.0236171081/13.02.18г.     1,171.65 лв.
  -Дата на публикация 27.02.2018г.
  10.01.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0234522216/31.12.2017 г.     2,293.27 лв.
  10.01.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0234522690/05.01.2018 г.     5,350.30 лв.
  10.01.2018 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0234522691/13.01.2018 г.     2,675.15 лв.
  -Дата на публикация 06.02.2018г.
  13-12-17 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0232872300/30.11.2017 9,318.67 лв.
  13-12-17 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0232873341/05.12.2017 5,848.74 лв.
  13-12-17 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0232873342/05.12.2017 2,924.36 лв.
  -Дата на публикация 04.01.2018г. 

  11-10-17    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0229519884/05.10.2017г./05.09.2017    2,143.19лв.
  11-10-17    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0229519885/13.10.2017г./05.09.2017    1,248.23лв.
  -Дата на публикация 31.10.2017г.
  08-09-17    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0227839138/13.09.2017    1,899.42 лв.
  -Дата на публикация 02.10.2017г.
  08-09-17    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0227839137/05.09.2017    1,781.29 лв.
  -Дата на публикация 29.09.2017г.
  07.08.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0226160510/31.07.2017 г.     7,501.14 лв.
  07.08.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0226161034/05.08.2017 г.     6,682.50 лв.
  07.08.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0226161035/13.08.2017 г.     3,341.24 лв.
  -Дата на публикация 30.08.2017г.
  10.07.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0224485813/30.06.2017 г.     5,188.67 лв.
  10.07.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0224486841/05.07.2017 г.     4,247.94 лв.
  10.07.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0224486842/13.07.2017 г.     2,123.99 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2017г.
  08.06.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0222818580/31.05.2017 г.     1,607.48 лв.
  08.06.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0222819158/05.06.2017 г.     2,456.56 лв.
  08.06.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0222819159/13.06.2017 г.     1,228.27 лв.
  -Дата на публикация 28.06.2017г.
  09.05.2017    Доставка на ел.енергия по ки 0221147258/30.04.2017г;  ф. 022114797/05.05.2017г. Ф.0221147798/13.05.2017г.    448.66лв.
  -Дата на публикация 31.05.2017г.

 • 10.04.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0219500695/31.03.2017 г. 7 820,52 лв.
 • 10.04.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0219501261/05.04.2017 г. 5 663,80 лв.
 • 13.04.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0219501262/13.04.2017 г. 2 831,87 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2017г.
 • 13.03.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0217871161/28.02.2017 г.     135.61 лв.
  13.03.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0217871704/05.03.2017 г.     2,626.42 лв.
  13.03.2017 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0217871705/13.03.2017 г.     1,313.11 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2017г.
  23.02.2017        Доставка на ел.енергия по ф-ра  0216262788/31.01.2017    5,104.76лв.
  23.02.2017        Доставка на ел.енергия по ф-ра  0216263468/05.02.2017    3,622.38лв.
  23.02.2017        Доставка на ел.енергия по ф-ра  02162634689/13.02.2017    1,811.87лв.
  -Дата на публикация 15.03.2017г.
  08.12.2016        Доставка на ел.енергия по ф-ра  0198768287/05.12.2016    3,237.09 лв.
  08.12.2016        Доставка на ел.енергия по ф-ра  0198768288/13.12.2016    1,774.93 лв.
  -Дата на публикация 03.01.2017г.
  09.11.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0197106064/31.10.2016 г.     7,066.94 лв.
  09.11.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0197106587/05.11.2016 г.     5,190.12 лв.
  09.11.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0197106588/13.11.2016 г.     2,595.37 лв.
  -Дата на публикация 05.12.2016г.
  18-10-16        Доставка на ел.енергия по ф-ра 0195423753/30.09.2016 г.     1,400.12 лв.
  18-10-16        Доставка на ел.енергия по ф-ра 0195424253/05.10.2016 г.     2,503.06 лв.
  18-10-16        Доставка на ел.енергия по ф-ра 0195424254/13.10.2016 г.     1,251.72 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
  13.09.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0193748697/13.09.2016 г.     172.35 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2016г.
  10.08.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0192074101/31.07.2016 г.     6,758.62 лв.
  10.08.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0192074811/05.08.2016 г.     6,320.24 лв.
  10.08.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0192074812/13.08.2016 г.     3,160.14 лв.
  -Дата на публикация 25.08.2016г.
  15.07.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0190407145/13.07.2016 г.     2,132.70 лв.
  -Дата на публикация 11.08.2016г.
  15.07.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0190406451/30.06.2016 г.     6,037.02 лв.
  15.07.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0190407144/05.07.2016 г.     4,265.75 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2016г.
  08.06.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0188739704/05.06.2016 г.     576.16 лв.
  -Дата на публикация 30.06.2016г.
  16.05.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0187076968/30.04.2016 г.     2,016.98 лв.
  16.05.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0187077733/05.05.2016 г.     4,487.06 лв.
  16.05.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0187077734/13.05.2016 г.     2,243.50 лв.
  -Дата на публикация 31.05.2016г.
  11.04.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0185425943/31.03.2016 г.     6,295.12 лв.
  11.04.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0185426744/05.04.2016 г.     4,930.39 лв.
  11.04.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0185426745/13.04.2016 г.     2,465.46 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2016г.
  11.03.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0183797590/29.02.2016 г.     1,374.72 лв.
  11.03.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0183798370/05.03.2016 г.     2,669.64 лв.
  11.03.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0183798371/13.03.2016 г.     1,334.54 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2016г.
  11.02.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0182187342/05.02.2016 г.     2,887.27 лв.
  11.02.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0182187343/13.02.2016 г.     1,443.90 лв.
  -Дата на публикация 29.02.2016г.
  20.01.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0180567177/05.01.2016 г.     4,096.81 лв.
  20.01.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0180567178/13.01.2016 г.     2,048.28 лв.
  -Дата на публикация 10.02.2016г.
  14.01.2016 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0180566344/31.12.2015 г.     1,156.30 лв.
  -Дата на публикация 29.01.2016г.
  08.12.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0178930798/30.11.2015 г.     2,722.90 лв.
  08.12.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0178930799/05.12.2015 г.     4,955.00 лв.
  08.12.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0178930800/13.12.2015 г.     2,477.87 лв.
  -Дата на публикация 23.12.2015г.
  11.11.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0177274771/31.10.2015 г.     3,628.44 лв.
  11.11.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0177274772/05.11.2015 г.     5,060.58 лв.
  11.11.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0177274773/13.11.2015 г.     2,530.52 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
  09.10.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0175610427/30.09.2015 г.     3,798.28 лв.
  09.10.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0175610428/05.10.2015 г.     5,043.92 лв.
  09.10.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0175610429/13.10.2015 г.     2,521.55 лв.
  -Дата на публикация 30.10.2015г.
  14.09.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0173941900/31.08.2015 г.     1,070.12 лв.
  14.09.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0173941901/05.09.2015 г.     4,462.60 лв.
  14.09.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0173941902/13.09.2015 г.     2,231.18 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2015г.
  15.10.2014г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0156053384 от 30.09.2014 г.    1,751.04 лв.
  15.10.2014г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0156053385 от 05.10.2014 г.    4,630.98 лв.
  15.10.2014г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0156053386 от 13.10.2014 г.    2,315.39 лв.
  -Дата на публикация 06.11.2014г.
  13.11.2014г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0157523704 от 31.10.2014 г.    2,351.02 лв.
  13.11.2014г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0157523705 от 05.11.2014 г.    4,431.60 лв.
  13.11.2014г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0157523706 от 13.11.2014 г.    2,215.57 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  11-12-14    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0159172902/30.11.2014 г.    8,425.00 лв.
  11-12-14    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0159172903/05.12.2014 г.    7,283.54 лв.
  11-12-14    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0159172904/13.12.2014 г.    3,641.30 лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  19.01.2015г. ел.енергия по ф-ра 0160799731/05.01.2015 г. и КИ 0160799730/31.12.2014 г.    5,043.50 лв.
  -Дата на публикация 16.02.2015г.
  19.01.2015г. ел.енергия по ф-ра 0160799732/13.01.2015 г.     2,587.63 лв.
  -Дата на публикация 16.02.2015г.
  11.02.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0162423499/31.01.2015 г.     2,394.40 лв.
  11.02.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0162423500/05.02.2015 г.     4,875.84 лв.
  11.02.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0162423501/13.02.2015 г.     2,437.68 лв.
  -Дата на публикация 24.02.2015г.
  09.03.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0164029523/05.03.2015 г.     4,518.47 лв.
  09.03.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0164029522/28.02.2015 г.     2,101.37 лв.
  09.03.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0164029524/13.03.2015 г.     2,259.38 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015г.
  08.04.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0165651538/31.03.2015 г.     2,422.99 лв.
  08.04.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0165651539/05.04.2015 г.     4,387.91 лв.
  08.04.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0165651540/13.04.2015 г.     2,193.96 лв.
  -Дата на публикация 24.04.2015г.
  14.05.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0166975845/05.05.2015 г.     4,412.26 лв.
  14.05.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0166975844/30.04.2015 г.     2,649.62 лв.
  14.05.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0166975846/13.05.2015 г.     2,206.01 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
  10.06.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0168943420/31.05.2015 г.     3,923.74 лв.
  10.06.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0168943421/05.06.2015 г.     5,055.32 лв.
  10.06.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0168943422/13.06.2015 г.     2,527.18 лв.
  -Дата на публикация 02.07.2015г.
  13.07.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0170604932/30.06.2015 г.     2,902.91 лв.
  13.07.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0170604933/05.07.2015 г.     5,026.48 лв.
  13.07.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0170604934/13.07.2015 г.     2,513.38 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015г.
  14.08.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0172267321/31.07.2015 г.     3,829.99 лв.
  14.08.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0172267322/05.08.2015 г.     5,514.17 лв.
  14.08.2015 г.    Доставка на ел.енергия по ф-ра 0172267323/13.08.2015 г.     2,757.22 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.

 • Плащане по договор №8956/15.04.2013 Янос ООД, „САНУС 2000″ ЕООД трудова медицина
  19-12-14    Извършване на дейности и услуги съгласно ЗЗБУТ о ф-ра 0000007407/09.12.2014 г.    262.80лв.
  -Дата на качване 14.01.2015г.
  15.04.2015 г.    Извършване на дейности и услуги съгласно ЗЗБУТ по ф-ра 0000007577/06.04.15г    355.20 лв.
  -Дата на качване 24.04.2015г.
 • Плащане по договор №9389/09.05.2014 Онлайн Директ ООД Достъп до интернет
 • Плащане по договор №8800/07.02.2013г. Проинстал ООД профилактика, техническа поддръжка и извънгаранционен сервиз на складова техника
 • Плащане по договор №5279/17.02.2006г. И Анекс № 1/01.04.2014г. Аквафорс ЕООД абонаментен сервиз на пожароизвестителна система на обект – Инсинератор 40,80лв./месечно
  20.12.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000020279/07.12.2017г. 40.80 лв.
  -Дата на качване 22.01.2018г.
  13-12-17    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000020016/15.11.2017    27.36 лв.
  13-12-17    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000020032/16.11.2017    57.48 лв.
  -Дата на качване 4.01.2018г.
  17.11.2017    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000020003/13.11.2017г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 14.12.2017г.
  24.10.2017 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000019771/06.10.2017г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 15.11.2017г.
  15.08.2017 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000019289/03.08.2017г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 30.08.2017г.
  06.07.2017 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000019009/03.07.2017г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 29.07.2017г.
  14.06.2017 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000018854/08.06.2017г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 28.06.2017г.
  23.05.2017 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000018625/10.05.2017г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 15.06.2017г.
  13.04.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000021493/06.04.2017г. 40,80 лв.
  -Дата на качване 28.04.2017г.
  22.03.2017 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000018282/13.03.2017г.    226.80 лв.
  -Дата на качване 12.04.2017г.
  13.03.2017 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000018217/02.03.2017г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 31.03.2017г.
  28-02-17    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017990/02.02.2017г.    40.80лв.
  -Дата на качване 15.03.2017г.
  13.01.2017 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017724/03.01.2017г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 03.02.2017г.
  14.12.2016        Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017515/02.12.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 03.01.2017г.
  16.11.2016        Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017304/03.11.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 15.12.2016г.
  08.11.2016 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017211/25.10.2016г.    40.32 лв.
  -Дата на качване 05.12.2016г.
  18-10-16        Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017106/12.10.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 16.11.2016г.
  19.09.2016 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000016914/15.09.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 12.10.2016г.
  19.08.2016 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000016692/15.08.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 09.09.2016г.
  22.07.2016 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000016465/15.07.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 11.08.2016г.
  23.06.2016 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000016285/21.06.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 21.07.2016г.
  02.06.2016 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000016074/26.05.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 30.06.2016г.
  21.04.2016 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000015845/18.04.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 13.05.2016г.
  06.04.2016 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000015638/24.03.2016г.    284.64 лв.
  -Дата на качване 28.04.2016г.
  18.03.2016 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000015533/14.03.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 15.04.2016г.
  17.02.2016 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000015307/11.02.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 15.03.2016г.
  08.02.2016 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000015149/20.01.2016г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 29.02.2016г.
  21.12.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000014957/16.12.2015г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 15.01.2016г.
  27.11.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000014763/23.11.2015г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 15.12.2015г.
  23.10.2015г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000014526/20.10.2015г.    56.88 лв.
  -Дата на качване 13.11.2015г.
  09.10.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000014303/24.09.2015г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 14.10.2015г.
  28.08.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000014078/20.08.2015г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 14.09.2015г.
  28.07.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000013894/23.07.2015г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 13.08.2015г.
  29.05.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000013418/21.05.2015г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 12.06.2015г.
  23.04.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000013148/16.04.2015г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 14.05.2015г.
  06.11.2014 г.    Абонамент пожароизвестителна система по ф.0000011896/14.10.2014 г.    40.80лв.
  -Дата на качване 14.11.2014г.
  24.11.2014г.    Абонамент пожароиз.система по ф-ра 0000012078/11.11.2014г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 10.12.2014г.
  17-12-14    Абонамент пожароизвестителна система по ф.0000012308/12.12.2014 г.    40.80лв.
  -Дата на качване 14.01.2015г.
  26.01.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 12479/14.01.2015г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 16.02.2015г.
  20.02.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000012713/13.02.2015г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 12.03.2015г.
  26.03.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000012990/23.03.2015г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 15.04.2015г.
  02.04.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000012998/24.03.2015г.    230.76 лв.
  -Дата на качване 24.04.2015г.
  25.06.2015 г.    Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000013633/18.06.2015г.    40.80 лв.
  -Дата на качване 14.07.2015г.
 • Плащане по договор №9349/11.02.2014г. Д.Д.Д.-1 Извършване на дезинсекция и дератизация
  06.11.2014    Извършване на пестициден контрол чрез дезинсекционни обработки и дератизационни обработки по ф-ра 1000057986/31.10.2014 г.    240.00лв.
  -Дата на качване 14.11.2014г.
 • Плащане по договор №9343/22.01.2014г. Транс 2007 ЕООД Доставка на реагент – активна хидратна вар
  17/11/2014    Доставка на реагент – активна хидратна вар по ф-ра 0000000425/10.11.2014г.    4,144.80 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  19-12-14    Доставка на реагент – активна хидратна вар по ф-ра 0000000434/16.12.2014 г.    4,065.60лв.
  -Дата на публикация 14.01.2015г.
 • Плащане по договор №9322/03.12.2013г. SYNLAB UMWELTINSTITUT GmbH пробовземане и анализ на съдържанието на диоксини в емисии
  21.03.2015 г.    Пробовземане и анализ на съдържанието на диоксини в емисии по ф-ра 8600201501004703/29.01.2015 г.    8,312.28 лв.
  -Дата на публикация 15.04.2015г.
 • Плащане по договор №9323/03.12.2013г. Линде Газ България ЕООД Доставка на специализирани газове /азот, кислород, въглероден окис/ и др.
  23.12.2015 г.    Калибриращи газове инсинератор по ф-ра 5000002149/01.12.2015 г.    268.62 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
  08.12.2015 г.    Калибриращи газове инсинератор по ф-ра 5000002047/16.11.2015 г.    1,712.52 лв.
  -Дата на публикация 23.12.2015г.
  09.10.2015 г.    Калибриращи газове инсинератор по ф-ра 5000001917/30.09.2015 г.    1,184.40 лв.
  -Дата на публикация 30.10.2015г.
  24/11/2014    Калибриращи газове  инсинератор по ф-ра 0071400011/30.10.2014г. и КИ 4000007784/03.11.2014 г.    141.72 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  27.02.2015 г.    Калибриращи газове инсинератор по ф-ра 5000001305/17.02.2015 г.    240.72 лв.
  -Дата на публикация 12.03.2015г.
 • Плащане по договор №9306/05.11.2013г. П. Дусман ЕООД Доставка на мляко и ободрителни напитки за служителите на ДНСД при ПУДООС
  12/11/2014    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000016633/31.10.2014 г.    543.84 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
 • Плащане по договор №8792/23.01.2013г. Либра инструментс Извънгаранционна поддръжка на 2бр. ел. везни модел
  15.01.2016 г.    Извършване на дейност по извънгаранционната поддръжка на 2 броя електронни везни по ф-ра 1300000213/11.01.2016 г.     240.00 лв.
  -Дата на публикация 29.01.2016г.
  16.03.2015 г.    Извършване на дейност по извънгаранционната поддръжка на 2 броя електронни везни по ф-ра 1300000126/11.03.2015 г.     240.00 лв.
  -Дата на публикация 14.04.2015г.
  07.07.2015 г.    Извършване на дейност по извънгаранционната поддръжка на 2 броя електронни везни по ф-ра 1300000156/29.06.2015 г.     240.00 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015г.
 • Плащане по договор №8793/24.01.2013г. АЕС -Х ООД сметоизвозване на специализирани метални контейнери
  24/11/2014    Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 9479/18.11.2014 г.    1,368.00 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  15-12-14    Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 9567/08.12.2014 г.    1,140.00 лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  22-12-14    Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 9579/18.12.2014 г.    684.00лв.
  -Дата на публикация 14.01.2015г.
  12.03.2015 г.    Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000009787/06.03.2015 г.    1,368.00 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015г.
  15.04.2015 г.    Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000009862/07.04.2015 г.    684.00 лв.
  -Дата на публикация 24.04.2015г.
  14.05.2015 г.    Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000009919/04.05.2015 г.    684.00 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
  17.06.2015 г.    Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000009998/10.06.2015 г.    1,140.00 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2015г.
  13.07.2015 г.    Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000010064/08.07.2015 г.    684.00 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015г.
  07.08.2015 г.    Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000010160/04.08.2015 г.    684.00 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.
  23.10.2015    Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 10289/06.10.2015г.    456.00 лв.
  -Дата на публикация 13.11.2015г.
 • Плащане по договор №8744/17.10.2012г. А+Т 96 ЕООД доставка на различни видове и размери лагери, лагерни втулки, вериги, верижни зъбни колела, верижни обтегачи и др. части
  17/11/2014     Доставка на   лагери, лагерни втулки, вериги, верижни зъбни колела, верижни обтегачи и други части на SKF по ф-ра 2000011560/11.11.2014г.    24.48 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  12.03.2015 г.    Доставка на различни видове и размери лагери, лагерни втулки, вериги, верижни зъбни колела, верижни обтегачи и други части на SKF по ф-ра 2000012006/09.03.2015 г.    150.42 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015г.
  26.03.2015 г.    Доставка на различни видове и размери лагери, лагерни втулки, вериги, верижни зъбни колела, верижни обтегачи и други части на SKF по ф-ра 2000012054/18.03.2015 г.    144.72 лв.
  -Дата на публикация 15.04.2015г.
 • Плащане по договор №8379/15.06.2012г. Лабконсулт-Цветан Йорданов ЕТ Профилактика и сервизно обслужване на апаратура-лазерен прахомер
 • Плащане по договор №9371А/24.03.2014г Апис България ООД Ползване на правно-информационна система
 • Плащане по договор №9454/31.05.2014 Меджиксофт ЕООД Предоставяне на информационна услуга Хостинг за домейн www.pudoos.bg
 • Плащане по договор №33-22/23.07.2014г. Асо -Сириус ЕООД физическа охрана
 • Плащане по договор №9384/24.04.2014г. Интербокс ЕООД покупко – продажба на стоки на Софийска Стокова Борса АД
 • Плащане по договор №9239/02.07.2013 E.Т. „Боби -Борислав Шопов“ абонамент асансьорно обслужване
  14.01.2016 г.    Абонаментно поддържане и ремонт на асансьор по ф-ра 0000002421/06.01.2016г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 29.01.2016г.
  16.10.2015    Абонаментно поддържане и ремонт на асансьори по ф-ра 0000002304/02.10.2015г    180.00 лв.
  -Дата на публикация 13.11.2015г.
  16.07.2015 г.    Абонаментно поддържане и ремонт на асансьор по ф-ра 0000002194/03.07.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 13.08.2015г.
  06.11.2014    Абонаментно поддържане и ремонт на асансьори по ф-ра 0000001913/14.10.14 г.    180.00лв.
  -Дата на публикация 14.11.2014г.
  26.01.2015 г.    Абонаментно поддържане и ремонт на асансьор по ф-ра 0000002006/06.01.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 18.02.2015г.
  15.04.2015 г.    Абонаментно поддържане и ремонт на асансьор по ф-ра 0000002094/07.04.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 24.04.2015г.
 • Плащане по договор №9939 Мобилтел ЕАД – доставка на мобилни услуги
  20.12.2017 г. Мобилни услуги по ф-ра 0364163415/11.12.2017 г. 387.62 лв.
  -Дата на публикация 22.1.2018г.
  29.11.2017    Мобилни услуги по ф-ра 0362553953/10.11.2017 г.    394.55лв.
  -Дата на публикация 14.12.2017г.
  27.09.2017 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0359337469/11.09.2017 г.    391.57 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2017г.
  17.08.2017    Мобилни услуги по ф-ра 0357724716/10.08.2017 г.    408.24 лв.
  -Дата на публикация 14.09.2017г.
  24.07.2017    Мобилни услуги по ф-ра 0356107194/11.07.2017 г.    379.42 лв.
  -Дата на публикация 15.08.2017г.
  28.06.2017 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0354264409/09.06.2017 г.    390.67 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2017г.
  23.05.2017 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0352654616/10.05.2017 г.    390.01 лв.
  -Дата на публикация 15.06.2017г.
  25.04.2017 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0351030367/10.04.2017 г.    397.07 лв.
  -Дата на публикация 12.05.2017г.
  22.03.2017 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0349245925/10.03.2017 г.    408.16 лв.
  -Дата на публикация 12.04.2017г.
  23.02.2017        Мобилни услуги по ф-ра 0347635391/10.02.2017 г.    372.07лв.
  -Дата на публикация 16.02.2017г.
  24.01.2017 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0346021476/10.01.2017 г.    446.62 лв.
  -Дата на публикация 16.02.2017г.
  22.12.2016 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0344402408/09.12.2016 г.    441.92 лв.
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
  30-11-16        Мобилни услуги по ф-ра 0342784675/11.11.2016г.    442.72 лв.
  -Дата на публикация 15.12.2016г.
  18.10.2016        Мобилни услуги по ф-ра 0340929478/11.10.2016 г.    640.75 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
  28.09.2016 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0339330725/12.09.2016 г.    514.94 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2016г.
  29.08.2016 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0337725782/10.08.2016 г.    552.98 лв.
  -Дата на публикация 09.09.2016г.
  22.07.2016 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0335921187/12.07.2016 г.    457.92 лв.
  -Дата на публикация 11.08.2016г.
  21.06.2016 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0334346897/10.06.2016 г.    444.44 лв.
  -Дата на публикация 17.07.2016г.
  17.05.2016 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0332609005/11.05.2016 г.    438.16 лв.
  -Дата на публикация 14.06.2016г.
  20.04.2016 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0330857398/12.04.2016 г.    439.25 лв.
  -Дата на публикация 13.05.2016г.
  16.03.2016 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0329171809/10.03.2016 г.    438.36 лв.
  -Дата на публикация 15.04.2016г.
  17.02.2016 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0327482126/10.02.2016 г.    439.21 лв.
  -Дата на публикация 15.03.2016г.
  21.01.2016 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0325887773/12.01.2016 г.    454.60 лв.
  -Дата на публикация 10.02.2016г.
  17.12.2015 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0324287682/10.12.2015 г.    445.60 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
  13.11.2015 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0322608935/10.11.2015 г.    455.46 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
  16.10.2015 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0321018972/12.10.2015г.    471.78 лв.
  -Дата на публикация 13.11.2015г.
  23.09.2015 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0319367715/12.09.2015 г.    442.37 лв.
  -Дата на публикация 14.10.2015г.
  16.07.2015 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0316145101/10.07.2015 г.    484.33 лв.
  -Дата на публикация 13.08.2015г.
  17.04.2015 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0311034148/09.04.2015 г.    489.47 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2015г.
  27/10/2014 Доставка на мобилни услуги по ф.0300435786/10.10.2014 г. 660.13лв.
  27/10/2014 Доставка на мобилни услуги по ф.0298840873/09.09.2014 г. 864.73лв.
  -Дата на публикация 07.11.2014г.
  24.11.2014 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0302269206/12.11.2014 г.    562.48 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  15-12-14    Мобилни услуги по ф-ра 0304367109/10.12.2014 г.    443.10 лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  15.01.2015 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0306218640/09.01.2015 г.    514.73лв.
  -Дата на публикация 04.02.2015г.
  12.03.2015 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0307825410/10.02.2015 г.    502.19 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015г.
  16.03.2015 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0309419291/10.03.2015 г.    500.09 лв.
  -Дата на публикация 14.04.2015г.
  17.06.2015 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0314551291/10.06.2015 г.    227.86 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2015г.
  14.08.2015 г.    Мобилни услуги по ф-ра 0317741019/11.08.2015 г.    662.53 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.
 • Плащане по договор №7995 Орвитекс-КНИ ЕООД
  29.08.2016 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000126/05.08.2016г    515.18 лв.
  -Дата на публикация 09.09.2016г.
  18.07.2016 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000119/08.06.2016г    771.96 лв.
  -Дата на публикация 11.08.2016г.
  02.06.2016 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000115/05.05.2016г    7,023.32 лв.
  02.06.2016 г.    Префактуриране на вода по ф-ра 0000000116/05.05.2016г    597.05 лв.
  02.06.2016 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000117/10.05.2016г    287.11 лв.
  -Дата на публикация 30.06.2016г.
  19.05.2016 г.    Префактуриране на топлоенергия по ф-ра 0000000114/25.04.2016г    15,019.04 лв.
  -Дата на публикация 14.06.2016г.
  21.04.2016 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000112/06.04.2016г    14,046.65 лв.
  21.04.2016 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000111/06.04.2016г    527.91 лв.
  -Дата на публикация 13.05.2016г.
  11.03.2016 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000109/07.03.2016г    14,046.65 лв.
  11.03.2016 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000110/07.03.2016г    700.67 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2016г.
  17.02.2016 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000106/08.02.2016г    14,046.65 лв.
  17.02.2016 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000107/08.02.2016г    710.80 лв.
  -Дата на публикация 15.03.2016г.
  14.01.2016 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000103/06.01.2016г    14,046.65 лв.
  14.01.2016 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000104/06.01.2016г    733.05 лв.
  -Дата на публикация 29.01.2016г.
  14.12.2015 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000100/07.12.2015г    14,046.65 лв.
  14.12.2015 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000101/07.12.2015г    580.69 лв.
  -Дата на публикация 23.12.2015г.
  13.11.2015 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000096/05.11.2015г    14,046.65 лв.
  13.11.2015 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000097/05.11.2015г    749.21 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
  16.10.2015    Наем на сграда mо ф-ра 0000000092/05.10.2015г    14,046.65
  16.10.2015    Префактурирана ел. енергия0000000093/05.10.2015г     530.14
  -Дата на публикация 13.11.2015г.
  23.09.2015 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000089/04.09.2015г    14,046.65 лв.
  23.09.2015 г.    0000000090/04.09.2015г префактурирана ел. енергия    574.53 лв.
  23.09.2015 г.    0000000091/04.09.2015г префактуринана вода    321.22 лв.
  -Дата на публикация 14.10.2015г.
  27/10/2014 Доставка на ел.енергия,вода по ф.0000000059/16.10.2014 г. 641.95лв.
  -Дата на публикация 07.11.2014г.
  17/11/2014    Наем на сграда за м.11.2014 г. по ф-ра 0000000062/06.11.2014г.    14,046.65 лв.
  24.11.2014г.    Префактурирани ел.енергия по ф-ра 0000000063/18.11.2014 г.    702.68 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  05-12-14    Наем на сграда за м.12.2014 г. по ф-ра 0000000064/02.12.2014г.    14,046.65 лв.
  13-12-14    Префактурирани ел.енергия по ф-ра 0000000065/10.12.2014 г.    753.42 лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  22.01.2015 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000067/12.01.2015г    14,046.65 лв.
  22.01.2015 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000068/12.01.2015г    631.91 лв.
  -Дата на публикация 16.02.2015г.
  12.02.2015 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000069/04.02.2015г    14,046.65 лв.
  -Дата на публикация 24.02.2015г.
  12.03.2015 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000073/04.03.2015г    14,046.65 лв.
  12.03.2015 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000070/13.02.2015г    674.50 лв.
  12.03.2015 г.    Префактуриране на вода по ф-ра 0000000072/20.02.2015г    170.28 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015г.
  15.04.2015 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000074/06.04.2015г    14,046.65 лв.
  15.04.2015 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000075/06.04.2015г    756.30 лв.
  -Дата на публикация 24.04.2015г.
  14.05.2015 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000076/07.05.2015г    14,046.65 лв.
  14.05.2015 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000077/07.05.2015г    692.94 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
  12.06.2015 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000079/02.06.2015г    14,046.65 лв.
  12.06.2015 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000080/02.06.2015г    542.44 лв.
  -Дата на публикация 02.07.2015г.
  15.07.2015 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000082/03.07.2015г    14,046.65 лв.
  15.07.2015 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000083/03.07.2015г    572.28 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015г.
  14.08.2015 г.    Наем на сграда по ф-ра 0000000085/04.08.2015г    14,046.65 лв.
  14.08.2015 г.    Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000086/04.08.2015г    1,049.62 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.
 • Плащане по договор №8770 БП ЕАД РУ Западен регион
  13/10/2014    БП УАД РУ ЗАП.РЕГИОН     доставка на пощенски услуги ф.2916482865/30.09.14г.    540.60лв.
  22/10/2014 Доставка на пощенски услуги допл. по ф.2916482865/30.09.2014 г. 8.00лв.
  -Дата на публикация 07.11.2014г.
  17/11/2014    Доставка на пощенски услуги ф.2916485512/31.10.14г.    1,120.70 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  13-12-14    Доставка на пощенски услуги ф.2916487841/28.11.14г.    413.65 лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
 • Плащане по договор №6570 Петрол АД
  15.02.2019    Гориво, материали по ф-ра 57440699/31.01.2019    1199.74лв.
  -Дата на публикация 05.03.2019г.
  23-01-19    Гориво, материали по ф-ра 57439957/15.01.2019    458.51лв.
  17-01-19    Гориво, материали по ф-ра 57437563/31.12.2018    460.39лв.
  -Дата на публикация 18.02.2019г.
  21.12.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057436805/15.12.2018 г.    700.09 лв.
  -Дата на публикация 18.01.2019г.
  07.12.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057434352/30.11.2018 г.    1,308.05 лв.
  -Дата на публикация 08.01.2019г.
  26.11.2018    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057433629/15.11.2018 г.    939.43 лв.
  -Дата на публикация 14.12.2018г.
  14.11.2018    Доставка гориво за автомобили ф-ра 057431197/31.10.1018    831.54лв.
  -Дата на публикация 30.11.2018г.
  19.10.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057430467/15.10.2018 г.    1,443.32 лв.
  -Дата на публикация 15.11.2018г.
  27.09.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057427318/15.09.2018 г.    659.89 лв.
  -Дата на публикация 17.10.2018г.
  12.09.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057424958/31.08.2018 г.    716.66 лв.
  -Дата на публикация 02.10.2018г.
  20-08-18    Гориво, материали по ф-ра 57424233/15.08.2018г    1,026.59 лв.
  -Дата на публикация 18.09.2018г.
  07.08.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057421851/31.07.2018 г.    851.72 лв.
  -Дата на публикация 29.08.2018г.
  20.07.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057421126/15.07.2018 г.    663.68 лв.
  -Дата на публикация 22.08.2018г.
  11.07.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057418706/30.06.2018 г.    646.92 лв.
  -Дата на публикация 01.08.2018г.
  25.06.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057417984/15.06.2018 г.    1,035.20 лв.
  -Дата на публикация 24.07.2018г.
  05.06.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057414876/15.05.2018 г.    373.64 лв.
  05.06.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057412495/30.04.2018 г.    492.22 лв.
  13.06.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057415594/31.05.2018 г.    1,266.66 лв.
  -Дата на публикация 03.07.2018г.
  19.04.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057411776/15.04.2018 г.    433.01 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2018г.
  10.04.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057409409/31.03.2018 г.    972.10 лв.
  -Дата на публикация 30.04.2018г.
  22.03.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057408694/15.03.2018 г.    775.50 лв.
  -Дата на публикация 18.04.2018г.
  09.03.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057406327/28.02.2018 г. 743.46 лв.
  -Дата на публикация 27.03.2018г.
  21.02.2018 г.    23.02.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057405622/15.02.2018 г.    1,050.25 лв.
  -Дата на публикация 21.03.2018г.
  07.02.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057403268/31.01.2018 г.    551.09 лв.
  -Дата на публикация 27.02.2018г.
  19.01.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057402554/15.01.2018 г.    314.92 лв.
  -Дата на публикация 14.02.2018г.
  10.01.2018 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057400205/31.12.2017 г.    525.43 лв.
  -Дата на публикация 06.02.2018г.
  21.12.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057399474/15.12.2017 г. 1,029.01 лв.
  -Дата на публикация 22.01.2018г.
  13.1.2.2017 Доставка гориво за автомобили ф-ра 057397072/30.11.2017 г 920.51 лв.
  -Дата на публикация 04.01.2018г.
  22-11-17    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057396356/15.11.2017    1,273.68лв.
  -Дата на публикация 14.12.2017г.
  24.10.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057390830/30.09.2017 г.    633.00 лв.
  24.10.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057393192/15.10.2017 г.    573.56 лв.
  -Дата на публикация 15.11.2017г.
  25.09.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057390113/15.09.2017 г.    972.46 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2017г.
  12.09.2017    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057387769/31.08.2017 г.    1,109.23 лв.
  -Дата на публикация 02.10.2017г.
  21.08.2017    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057387054/15.08.2017    740.75 лв.
  -Дата на публикация 14.09.2017г.
  07.08.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057384481/31.07.2017 г.    808.21 лв.
  -Дата на публикация 14.08.2017г.
  07.08.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057384481/31.07.2017 г.    808.21 лв.
  -Дата на публикация 30.08.2017г.
  25.07.2017    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057383957/15.07.2017    880.22 лв.
  -Дата на публикация 15.08.2017г.
  06.07.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057381549/30.06.2017 г.    369.64 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2017г.
  08.06.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057378451/31.05.2017 г.    505.10 лв.
  -Дата на публикация 28.06.2017г.
  22.05.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057377728/15.05.2017 г.    393.55 лв.
  -Дата на публикация 15.06.2017г.
  09.05.2017    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057375378/30.04.2017    572.08лв.
  -Дата на публикация 31.05.2017г.
  28.04.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057374643/15.04.2017 г.    353.08 лв.
  -Дата на публикация 12.05.2017г.
 • 10.04.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057371498/15.03.2017 г. 1 044,41 лв.
 • 11.04.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057372263/31.03.2017 г. 1 001,21 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2017г.
 • 10.03.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057369220/28.02.2017 г.    245.94 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2017г.
  23.02.2017        Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057366240/31.01.2017    1103.86лв.
  23.02.2017        Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057368510/28.02.2017    834.43лв.
  24.01.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057365533/15.01.2017 г.    600.73 лв.
  -Дата на публикация 15.02.2017г.
  10.01.2017 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057363279/31.12.2016 г.    39.25 лв.
  -Дата на публикация 03.02.2017г.
  22.12.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057362547/15.12.2016 г.    756.88 лв.
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
  05.12.2016        Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057360227/30.11.2016    560.98лв.
  -Дата на публикация 03.01.2017г.
  21-11-16        Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057359512/15.11.2016    830.89 лв.
  -Дата на публикация 15.12.2016г.
  08.11.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057357239/31.10.2016 г.    859.33 лв.
  -Дата на публикация 05.12.2016г.
  18.10.2016        Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057354292/30.09.2016 г.    501.48 лв.
  21-10-16        Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057356515/15.10.2016 г.    438.97 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
  28.09.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057353592/15.09.2016 г.    289.97 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2016г.
  13.09.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057351414/31.08.2016 г.    481.54 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2016г.
  19.08.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057350732/15.08.2016 г.    582.41 лв.
  -Дата на публикация 09.09.2016г.
  10.08.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057348552/31.07.2016 г.    714.25 лв.
  -Дата на публикация 25.08.2016г.
  22.07.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057347867/15.07.2016 г.    772.42 лв.
  -Дата на публикация 11.08.2016г.
  15.07.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057345621/30.06.2016 г.    688.91 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2016г.
  21.06.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057344940/15.06.2016 г.    1,266.40 лв.
  -Дата на публикация 21.07.2016г.
  08.06.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057342736/31.05.2016 г.    646.56 лв.
  -Дата на публикация 30.06.2016г.
  20.05.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057342062/15.05.2016 г.    450.58 лв.
  17.05.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057339890/30.04.2016 г.    514.90 лв.
  -Дата на публикация 14.06.2016г.
  25.04.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057339234/15.04.2016 г.    1,023.80 лв.
  -Дата на публикация 13.05.2016г.
  08.04.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057337073/31.03.2016 г.    719.21 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2016г.
  23.03.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057336348/15.03.2016 г.    1,117.54 лв.
  -Дата на публикация 15.04.2016г.
  11.03.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057334132/29.02.2016 г.    403.81 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2016г.
  23.02.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057333424/15.02.2016 г.    795.52 лв.
  -Дата на публикация 15.03.2016г.
  08.02.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057331164/31.01.2016 г.    830.10 лв.
  -Дата на публикация 29.02.2016г.
  25.01.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057330515/15.01.2016 г.    533.86 лв.
  -Дата на публикация 10.02.2016г.
  14.01.2016 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057328289/31.12.2015 г.    991.43 лв.
  -Дата на публикация 29.01.2016г.
  21.12.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057327600/15.12.2015 г.    738.44 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
  08.12.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057325320/30.11.2015 г.    1,459.75 лв.
  -Дата на публикация 23.12.2015г.
  23.11.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057324642/15.11.2015 г.    797.84 лв.
  -Дата на публикация 15.12.2015г.
  13.11.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057322355/31.10.2015 г.    1,568.99 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
  23.10.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057321689/15.10.2015 г.    580.99 лв.
  -Дата на публикация 13.11.2015г.
  09.10.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057319403/30.09.2015 г.    1,285.45 лв.
  -Дата на публикация 30.10.2015г.
  23.09.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057318758/15.09.2015 г.    1,058.76 лв.
  -Дата на публикация 14.10.2015г.
  14.09.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057316544/31.08.2015 г. 1,201.76 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2015г.
  28.08.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057315870/15.08.2015 г.    776.46 лв.
  -Дата на публикация 14.09.2015г.
  22.07.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057312924/15.07.2015 г.    976.68 лв.
  -Дата на публикация 13.08.2015г.
  25.05.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057307077/15.05.2015 г.    1,180.67 лв.
  -Дата на публикация 12.06.2015г.
  22.04.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057304180/15.04.2015 г.    618.73 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2015г.
  8/10/2014    Петрол АД    доставка гориво за автомобили ф.057284427/30.09.2014г.    978.47 лв.
  -Дата на публикация 07.11.2014г.
  22/10/2014 Доставка на гориво по ф.057286680/15.10.2014 г. 1027.50лв.
  -Дата на публикация 07.11.2014г.
  11.11.2014 Г.    Доставка на гориво по ф.057287338/31.10.2014 г.    1,059.78лв.
  -Дата на публикация 14.11.2014г.
  24/11/2014    Доставка гориво за автомобили ф.057289613/15.11.2014г.    1,128.07 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  09-12-14    Доставка гориво за автомобили ф.057290239/30.11.2014г.    1,692.01 лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  19-12-14    Доставка на гориво по ф.057292538/15.12.2014 г.    1247.10лв.
  -Дата на публикация 14.01.2015.
  15.01.2015 г.    доставка гориво за автомобили ф.057293204/31.12.2014г.    855.08лв.
  -Дата на публикация 04.02.2015.
  21.01.2015 г.    доставка гориво за автомобили ф.0057295418/15.01.2015г.    810.91 лв.
  -Дата на публикация 16.02.2015.
  06.02.2015 г.    доставка гориво за автомобили ф-ра 0057296064/31.01.2015г.    1,286.76 лв.
  -Дата на публикация 24.02.2015.
  20.02.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057298373/15.02.2015 г.    427.85 лв.
  -Дата на публикация 12.03.2015.
  12.03.2015 г.    доставка гориво за автомобили ф-ра 0057299037/28.02.2015г.    1,857.65 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015.
  20.03.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057301296/15.03.2015 г.    457.73 лв.
  -Дата на публикация 14.04.2015.
  08.04.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057301910/31.03.2015 г.    2,282.94 лв.
  -Дата на публикация 24.04.2015.
  14.05.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057304791/30.04.2015 г.    1,537.34 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015.
  08.06.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057307694/31.05.2015 г.    1,376.35 лв.
  -Дата на публикация 02.07.2015.
  24.06.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057309980/15.06.2015 г.    620.29 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2015.
  07.07.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057310610/30.06.2015 г.    1,402.97 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015.
  07.08.2015 г.    Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057313587/31.07.2015 г.    1,250.57 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015.

 • Плащане по договор №9371 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
  26.11.2018    Топлинна енергия  по ф-ра 0097895250/31.10.2018г    52.34 лв.
  26.11.2018    Топлинна енергия   КИ 0014701726/18.10.2018г.    -5.17 лв.
  -Дата на публикация 14.12.2018г.
  18.10.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0097348113/30.09.2018 г.     172.25 лв.
  18.10.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0014579356/20.09.2018 г.     2.25 лв.
  -Дата на публикация 15.11.2018г.
  20.09.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0096909221/31.08.2018 г.     74.88 лв.
  20.09.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0014419089/15.08.2018 г.     2.84 лв.
  -Дата на публикация 17.10.2018г.
  15.08.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0091780738/31.07.2018 г.     94.58 лв.
  15.08.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0014236822/17.07.2018 г.     5.61 лв.
  -Дата на публикация 29.08.2018г.
  17.07.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0091383038/30.06.2018 г.     186.86 лв.
  17.07.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0014062943/18.06.2018 г.     7.79 лв.
  -Дата на публикация 22.08.2018г.
  18.06.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0091019338/31.05.2018 г.     259.62 лв.
  -Дата на публикация 24.07.2018г.
  13.06.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0090590904/30.04.2018 г.     1,215.64 лв.
  13.06.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0013685411/16.04.2018 г.     58.48 лв.
  -Дата на публикация 03.07.2018г.
  16.04.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0090184870/31.03.2018 г.     1,949.18 лв.
  16.04.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0013479117/22.03.2018 г.     25.67 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2018г.
  22.03.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0089733960/28.02.2018 г.     855.73 лв.
  22.03.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0013281789/27.02.2018 г.     96.09 лв.
  -Дата на публикация 18.04.2018г.
  27.02.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0089305508/31.01.2018 г.     3,202.91 лв.
  27.02.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0013096113/19.01.2018 г.     55.99 лв.
  -Дата на публикация 21.03.2018г.
  19.01.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0088876362/31.12.2017 г.     1,866.17 лв.
  19.01.2018 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0012910018/18.12.2017 г.     37.83 лв.
  -Дата на публикация 14.02.2018г.
  18.12.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0088446999/30.11.2017 г. 1,261.03 лв.
  18.12.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0012737794/22.11.2017 г. 6.02 лв.
  -Дата на публикация 22.01.2018г.
  22.11.2017    Продажба на топлинна енергия по ф-ра 0087901585/31.10.2017г и КИ 012588427/24.10.2017г.    195.83лв.
  -Дата на публикация 14.12.2017г.
  24.10.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0087282930/30.09.2017 г.     162.11 лв.
  24.10.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0012454870/18.09.2017 г.     1.67 лв.
  -Дата на публикация 15.11.2017г.
  18.09.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0086823745/31.08.2017 г.     55.67 лв.
  18.09.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0012271698/17.08.2017 г.     1.40 лв.
  18.09.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0012094977/21.07.2017 г.     4.01 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2017г.
  17.08.2017    Продажба на топлинна енергия по ф-ра 0081369184/31.07.2017г    46.64 лв.
  -Дата на публикация 14.09.2017г.
  21.07.2017    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода ф-ра 0080957588/30.06.2017г    133.72 лв.
  21.07.2017    КИ 0011919883/20.06.2017г.    -3.85 лв.
  -Дата на публикация 15.08.2017г.
  20.06.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0080940661/31.05.2017 г.     128.21 лв.
  20.06.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0011579201/26.05.2017 г.     20.48 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2017г.
  26.05.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0079746801/30.04.2017 г.     363.90 лв.
  26.05.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0080171748/30.04.2017 г.     682.67 лв.
  26.05.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0011380761/25.04.2017 г.     16.14 лв.
  -Дата на публикация 15.06.2017г.
  25.04.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0079320363/31.03.2017 г.     537.86 лв.
  -Дата на публикация 12.05.2017г.
 • 10.04.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0078894319/28.02.2017 г., 2 486,48 лв.
 • 10.04.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0010981027/23.02.2017 г. 87,56 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2017г.
 • 23.02.2017       ф-ра 0078468099/31.01.2017г    2,918.58лв.
  23.02.2017        КИ0010783273/18.01.2017    -108.12лв.
  -Дата на публикация 15.03.2017г.
  18.01.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0078063639/31.12.2016 г.     3,603.94 лв.
  18.01.2017 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0010594968/16.12.2016 г.     56.01 лв.
  -Дата на публикация 16.02.2017г.
  16.12.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0077576642/30.11.2016 г.     1,866.92 лв.
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
  16.11.2016        Продажба на топлинна енергия Ф.0077046231/31.10.16    160.13 лв.
  -Дата на публикация 15.12.2016г.
  14.10.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра КИ 0010128536/19.09.2016г.    1.95 лв.
  14.10.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра  0076356858/30.09.2016г    170.10
  -Дата на публикация 28.10.2016г.
  19.09.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0075903718/31.08.2016 г.     65.11 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2016г.
  31.08.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0070446867/30.06.2016 г.     37.44 лв.
  31.08.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0070848907/31.07.2016 г.     99.80 лв.
  -Дата на публикация 09.09.2016г.
  17.06.2015 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0070089543/31.05.2016 г.     418.26 лв.
  -Дата на публикация 15.07.2016г.
  03.06.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0066233051/30.09.2015 г.    87.89 лв.
  03.06.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0066953742/31.10.2015 г.    180.46 лв.
  03.06.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0067489830/30.11.2015 г.    1,510.33 лв.
  03.06.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0067947383/31.12.2015 г.    2,175.74 лв.
  03.06.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0068387040/31.01.2016 г.    2,875.38 лв.
  03.06.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0068837045/29.02.2016 г.    2,901.89 лв.
  03.06.2016 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0069241211/31.03.2016 г.    1,050.97 лв.
  -Дата на публикация 30.06.2016г.
  25.09.2015 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0065226617/31.08.2015 г. и                           КИ 0007963233/28.08.2015 г.    106.86 лв.
  -Дата на публикация 14.10.2015г.
  28.08.2015 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0060923725/31.07.2015 г. и КИ 0007817661/17.07.2015 г.    97.11 лв.
  -Дата на публикация 14.09.2015г.
  17.07.2015 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0060538073/30.06.2015 г. и КИ 0007673900/17.06.2015 г.    146.75 лв.
  -Дата на публикация 13.08.2015г.
  18.05.2015 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0059768166/30.04.2015 г. и КИ 0007329341/23.04.2015 г.    1,887.57 лв.
  -Дата на публикация 12.06.2015г.
  23.04.2015 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0059345466/31.03.2015 г. и КИ 0007157203/20.03.2015 г.    2,589.20 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2015г.
  17.10.2014 Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0056230101/31.08.2014 г. 100.41лв.
  -Дата на публикация 07.11.2014г.
  17/11/2014    Продажба на топлинна енергия по ф-ра 0057168110/31.10.2014г. и КИ 06328927/17.10.2014 г.    788.43 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  17-12-14    Доставка на топлинна енергия по ф-ра 0057637938/30.11.2014 г.    793.97лв.
  -Дата на публикация 14.01.2015г.
  19.01.2015 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0058068471/31.12.14 г.,КИ 0006614487/17.12.2014    1,710.66 лв.
  -Дата на публикация 16.02.2015г.
  17.02.2015 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0058495635/31.01.2015 г.    3,651.97 лв.
  -Дата на публикация 12.03.2015г.
  20.03.2015 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0058920465/28.02.2015 г. и КИ 0006795215/19.01.2015 г.; КИ 0006974740/17.02.2015 г.    2,312.07 лв.
  -Дата на публикация 14.04.2015г.
  17.06.2015 г.    Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0060189136/31.05.2015 г. и КИ 0007503300/18.05.2015 г.    96.84 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2015г.

 • Плащане по договор №17.10.2014 Доставка на предпазно работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на инсинератора по ф-ра 0000000035/13.10.2014 г. 2270.40лв.
  -Дата на публикация 07.11.2014г.
 • Плащане по договор №9974 Адвокатска кантора Милованови
  22.10.2014 Правна защита и съдействие между ПУДООС и Адвокатска кантора „Милованови“ по ф-ра 1010000180/17.10.2014г 816.00лв
  -Дата на публикация 07.11.2014г.
  27.02.2015 г.    Договор за правна защита по ф-ра 1010000204/18.02.2015 г.    600.00 лв.
  -Дата на публикация 12.03.2015г.
 • Плащане по договор №9372 ДЖЕЗАБЕЛ – Джейлян Нури
  14.03.2016 г.    Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000003745/21.10.15г    2,262.40 лв.
  14.03.2016 г.    Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000003874/22.12.15г    2,637.00 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2016г.
  2.07.2015 г.    Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000003572/15.07.15г    1,827.00 лв.
  -Дата на публикация 13.08.2015г.
  31.10.2014 Извършване на преводачески услуги ф-ра 100000002621/29.10.2014 г. 465.60лв.
  -Дата на публикация 07.11.2014г.
  03-12-14    Извършване на преводачески услуги по ф-ра 100000002656/24.11.2014г.    186.00 лв.
  09-12-14    Извършване на преводачески услуги по ф-ра 100000002671/04.12.2014г.    371.20 лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  30.01.2015 г.    Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000002734/21.01.15г    376.00 лв.
  30.01.2015 г.    Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000002735/21.01.15г    360.00 лв.
  -Дата на публикация 18.02.2015г.
  14.05.2015 г.    Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000003409/22.04.15г    169.20 лв.
  14.05.2015 г.    Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000003410/22.04.15г    282.40 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
 • Плащане по договор №9949 РИМПЕКС ООД
  25.05.2015 г.    Поддръжка на пещта по ф-ра 0000005827/12.05.2015г.    10,127.02 лв.
  -Дата на публикация 12.06.2015г.
  15.10.2014 Поддръжка на пещта по ф-ра 0000005473/07.10.2014г. 13,869.84лв.
  -Дата на публикация 06.11.2014г.
 • Плащане по договор №9307 Б.К.ГОРНА БАНЯ ЕООД
  27.10.2014    Доставка на минерална вода по ф-ра 700020077/22.10.2014 г.         55.00лв.
  31.10.2014    Доставка на минерална вода ф-ра № 7000201443/29.10.2014 г.         75.00лв.
  -Дата на публикация 07.11.2014г.
  08.10.2014 Доставка на минерална вода по ф-ра 6000043719/06.10.2014г. 55.00лв.
  09.10.2014 Доставка на минерална вода по ф-ра 7000199234/07.10.14г. 75.00лв.
  -Дата на публикация 06.11.2014г.
  12/11/2014    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000202169/05.11.2014г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
 • Плащане по договор №9306 П.ДУСМАН
  08.10.2014 Доставка на мляко и ободрителни напитки по ф-ра 0000016397/30.09.2014г. 618.91лв.
  -Дата на публикация 06.11.2014г.
 • Плащане по договор № 8780 МАРС 4 ЕООД
  08.12.2015 г.    Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″  по ф-ра 5654/25.11.2015г.    1,054.08 лв.
  -Дата на публикация 23.12.2015г.
  16.10.2015    Доставка на дезинфектант   по ф-ра 0000005506/07.10.2015г    1,054.08
  -Дата на публикация 13.11.2015г.
  07.08.2015 г.    Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″  по ф-ра 5309/28.07.2015г.    1,054.08 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.
  25.05.2015 г.    Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″  по ф-ра 5038/13.05.2015г.    105.36 лв.
  -Дата на публикация 12.06.2015г.
  14.05.2015 г.    Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″  по ф-ра 5020/07.05.2015г.    1,054.08 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
  26.03.2015 г.    Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″  по ф-ра 4870/19.03.2015г.    1,054.08 лв.
  -Дата на публикация 15.04.2015г.
  26.01.2015 г.    Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″  по ф-ра 4683/08.01.2015г.    1,054.08 лв.
  -Дата на публикация 18.02.2015г.
  15.10.2014 Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″ по ф-ра 4421/09.10.2014г. 1,054.08лв.
  -Дата на публикация 06.11.2014г.
  03-12-14    Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″  по ф-ра 4558/25.11.2014г.    1,054.08лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
 • Плащане по договор №8605 ЕЛЕКТРОГЕЦ ООД
  08.10.2014 Абонаментно техническо обслужване на ТП „Инсинератор – МА“ по ф-ра 14027/29.09.2014г. 300.00лв.
  -Дата на публикация 04.11.2014г.
  11.11.2014    Абонаментно техническо обслужване на ТП „Инсинератор – МА“ по ф-ра 14076/28.10.2014 г.    300.00лв.
  -Дата на публикация 14.11.2014г.
  04-12-14    Абонаментно техническо обслужване на ТП „Инсинератор – МА“ по ф-ра 14132/28.11.2014г.    300.00лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  20.01.2015 г.    Абонаментно техническо обслужване на ТП „Инсинератор – МА“ по ф-ра 14175/17.12.2014г.    300.00 лв.
  -Дата на публикация 18.02.2015г.
  06.02.2015 г.    Абонаментно техническо обслужване на ТП „Инсинератор – МА“ по ф-ра 0000014214/29.01.2015г.    300.00 лв.
  -Дата на публикация 24.02.2015г.
 • Плащане по договор №7969 ВИРА 90 ООД
  15.10.2014 Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002556/09.10.2014г. 66.00лв.
  -Дата на публикация 04.11.2014г.
  12/11/2014    Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002642/05.11.2014г.    66.00 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  10-12-14    Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002742/04.12.2014г.    66.00 лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  15.01.2015 г.    Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002808/09.01.2015г.    66.00лв.
  -Дата на публикация 04.02.2015г.
  11.02.2015 г.    Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002893/05.02.2015г.    66.00 лв.
  -Дата на публикация 24.02.2015г.
  12.03.2015 г.    Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002981/06.03.2015г.    66.00 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015г.
 • Плащане по договор №3962
  11.02.2019    Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“   По ф-ра 0000001344/04.02.2019г    120.00лв.
  -Дата на публикация 05.03.2019г.
  07.12.2018 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1334/04.12.18г.              120.00 лв.
  13.12.2018 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1341/11.12.18г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 08.01.2019г.
  14.11.2018    Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“  по ф-ра 0000001331/05.11.2018г            120.00лв.
  -Дата на публикация 30.11.2018г.

  „Нетком Инт“ ООД14.11.2018    Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“  по ф-ра 0000001331/05.11.2018г            120.00лв.
  19.10.2018 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1323/08.10.18г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 15.11.2018г.
  25.09.2018 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1315/17.09.18г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 17.10.2018г.
  09.08.2018 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1306/06.08.18г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 29.08.2018г.
  19.07.2018 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1302/11.07.18г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 22.08.2018г.
  13.06.2018 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1293/08.05.18г.              120.00 лв.
  13.06.2018 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1295/06.06.18г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 03.07.2018г.
  04.04.2018 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1274/03.04.18г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 30.04.2018г.
  09.03.2018 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1271/07.03.18г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 27.03.2018г.
  21.02.2018 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1269/14.02.18г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 21.03.2018г.
  21.12.2017 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1265/19.12.17г. 120.00 лв.
  -Дата на публикация 22.01.2018г.
  13.12.2017 Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 0000001247/05.12.2017г 120.00 лв.
  -Дата на публикация 04.01.2018г.
  06.10.2017    Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“  по ф-ра 0000001235/03.10.2017г    120.00лв.
  -Дата на публикация 31.10.2017г.
  12.09.2017    Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“   по ф-ра 0000001223/04.09.2017г    120.00 лв.
  -Дата на публикация 02.10.2017г.
  15.08.2017 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1221/07.08.17г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 30.08.2017г.
  07.07.2017 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1201/05.07.17г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2017г.
  12.06.2017 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1199/06.06.17г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 28.06.2017г.
  22.05.2017 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1195/05.05.17г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 15.06.2017г.
  11.04.2017 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1175/03.04.17г.           120,00 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2017г.
  13.03.2017 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1173/09.03.17г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2017г.
  23.02.2017    „Нетком Инт“ ООД                  Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“   по ф-ра 0000001171/06.02.2017г                  120.00лв.
  -Дата на публикация 15.03.2017г.
  22.12.2016 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1168/19.12.16г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
  Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“   По ф-ра №0000001158/07.12.2016                        120.00 лв.
  -Дата на публикация 03.01.2017г.
  08.11.2016 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1145/03.11.16г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 05.12.2016г.
  14.10.2016 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1124/04.10.16г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 28.10.2016г.
  13.09.2016 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1121/07.09.16г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2016г.
  10.08.2016 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1118/01.08.16г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 25.08.2016г.
  15.07.2016 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1096/06.07.16г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2016г.
  17.06.2016 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1094/09.06.16г.
  -Дата на публикация 15.07.2016г.
  13.05.2016 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1092/10.05.16г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 31.05.2016г.
  08.04.2016 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1069/05.04.16г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 27.04.2016г.
  11.03.2016 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1066/07.03.16г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2016г.
  08.02.2016 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1063/02.02.16г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 29.02.2016г.
  21.12.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1058/17.12.15г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
  08.12.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1036/03.12.15г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 23.12.2015г.
  11.11.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1034/02.11.15г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
  09.10.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1010/01.10.15г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 30.10.2015г.
  04.09.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1008/02.09.15г. 120.00 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2015г.
  07.08.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1006/03.08.15г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.
  10.10.2014 Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 910/08.10.14г.  120лв.
  -Дата на публикация 31.10.2014г.
  05-12-14    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 928/02.12.14г.              120.00лв.
  -Дата на публикация 30.10.2014г.
  19.01.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 949/15.01.15г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 16.02.2015г.
  06.02.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 952/02.02.15г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 24.02.2015г.
  09.03.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 954/05.03.15г.                120.00 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015г.
  15.04.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 961/08.04.15г.
  -Дата на публикация 24.04.2015г.
  14.05.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 978/04.05.15г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
  08.06.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 981/01.06.15г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 02.07.2015г.
  09.07.2015 г.    Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 999/07.07.15г.              120.00 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015г.
  Плащане по договор №4242    „Нетком Инт“ ООД
  11.02.2019    Доставка, инсталация и поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base    По ф-ра 0000001344/04.02.2019г    180.00лв.
  -Дата на публикация 05.03.2019г.
  07.12.2018 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1334/04.12.18г.        180.00 лв.
  13.12.2018 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1341/11.12.18г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 08.01.2019г.
  14.11.2018    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 0000001331/05.11.2018г    180.00лв.
  -Дата на публикация 30.11.2018г.
  19.10.2018 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1323/08.10.18г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 15.11.2018г.
  25.09.2018 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1315/17.09.18г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 17.10.2018г.
  09.08.2018 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1306/06.08.18г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 29.08.2018г.
  19.07.2018 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1302/11.07.18г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 22.08.2018г.
  13.06.2018 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1293/08.05.18г.        180.00 лв.
  13.06.2018 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1295/06.06.18г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 03.07.2018г.
  04.04.2018 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1274/03.04.18г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.04.2018г.
  09.03.2018 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1271/07.03.18г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 27.03.2018г.
  21.02.2018 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1269/14.02.18г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 21.03.2018г.
  21.12.2017 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1265/19.12.17г. 180.00 лв.
  -Дата на публикация 22.01.2018г.
  13.12.2017 Доставка, инсталация и поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 0000001247/05.12.2017г 180.00 лв.
  -Дата на публикация 04.01.2018г.
  06.10.2017    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 0000001235/03.10.2017г    180.00лв.
  -Дата на публикация 31.10.2017г.
  12.09.2017    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base   по ф-ра 0000001223/04.09.2017г    180.00 лв.
  -Дата на публикация 02.10.2017г.
  15.08.2017 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1221/07.08.17г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.08.2017г.
  07.07.2017 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1201/05.07.17г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 28.07.2017г.
  12.06.2017 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1199/06.06.17г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 28.06.2017г.
  22.05.2017 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1195/05.05.17г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 15.06.2017г.
  11.04.2017 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1175/03.04.17г.     180,00 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2017г.
  13.03.2017 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1173/09.03.17г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2017г.
  23.02.2017    „Нетком Инт“ ООД                  Доставка, инсталация и поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 0000001171/06.02.2017г          180.00лв.
  -Дата на публикация 15.03.2017г.
  22.12.2016 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1168/19.12.16г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
  12.12.2016        Доставка, инсталация и поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base     По ф-ра №0000001158/07.12.2016    180.00лв.
  -Дата на публикация 03.01.2017г.
  08.11.2016 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1145/03.11.16г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 05.12.2016г.
  14.10.2016 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1124/04.10.16г.     180.00 лв.
  -Дата на публикация 28.10.2016г.
  13.09.2016 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1121/07.09.16г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2016г.
  10.08.2016 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1118/01.08.16г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 25.08.2016г.
  15.07.2016 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1096/06.07.16г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2016г.
  17.06.2016 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1094/09.06.16г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 15.07.2016г.
  13.05.2016 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1092/10.05.16г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 31.05.2016г.
  08.04.2016 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1069/05.04.16г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2016г.
  11.03.2016 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1066/07.03.16г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2016г.
  08.02.2016 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1063/02.02.16г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 29.02.2016г.
  21.12.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1058/17.12.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
  08.12.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1036/03.12.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 23.12.2015г.
  11.11.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1034/02.11.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
  09.10.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1010/01.10.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.10.2015г.
  04.09.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1008/02.09.15г. 180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2015г.
  10.10.2014    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 910/08.10.14г.        180.00лв.
  -Дата на публикация 31.10.2014г.
  05-12-14    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 928/02.12.14г.        180.00лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  19.01.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 949/15.01.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 16.02.2015г.
  06.02.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 952/02.02.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 24.02.2015г.
  09.03.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 954/05.03.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015г.
  15.04.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 961/08.04.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 24.04.2015г.
  14.05.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 978/04.05.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
  08.06.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 981/01.06.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 02.07.2015г.
  09.07.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 999/07.07.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015г.
  07.08.2015 г.    Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1006/03.08.15г.        180.00 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.
  Плащане по договор №5398    „Нетком Инт“ ООД
  11.02.2019    Изграждане и поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО По ф-ра 0000001344/04.02.2019г    180.00лв.
  -Дата на публикация 05.03.2019г.
  07.12.2018 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1334/04.12.18г.    180.00 лв.
  13.12.2018 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1341/11.12.18г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 08.01.2019г.
  14.11.2018    Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 0000001331/05.11.2018г    180.00лв.
  -Дата на публикация 30.11.2018г.
  19.10.2018 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1323/08.10.18г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 15.11.2018г.
  25.09.2018 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1315/17.09.18г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 17.10.2018г.
  09.08.2018 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1306/06.08.18г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 29.08.2018г.
  19.07.2018 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1302/11.07.18г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 22.08.2018г.
  13.06.2018 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1293/08.05.18г.    180.00 лв.
  13.06.2018 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1295/06.06.18г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 03.07.2018г.
  04.04.2018 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1274/03.04.18г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.04.2018г.
  09.03.2018 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1271/07.03.18г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 27.03.2018г.
  Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1269/14.02.18г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 21.03.2018г.
  21.12.2017 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1265/19.12.17г. 180.00 лв.
  -Дата на публикация 22.01.2018г.
  13.12.2017 Изграждане и поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 0000001247/05.12.2017г 180.00 лв.
  -Дата на публикация 04.01.2018г.
  06.10.2017    Поддръжка на информационна система по ф-ра 0000001235/03.10.2017г    180.00лв.
  -Дата на публикация 31.10.2017г.
  12.09.2017     Поддръжка на информационна система  по ЗУО по ф-ра 0000001223/04.09.2017г    180.00 лв.
  -Дата на публикация 02.10.2017г.
  15.08.2017 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1221/07.08.17г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.08.2017г.
  07.07.2017 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1201/05.07.17г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2017г.
  12.06.2017 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1199/06.06.17г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 28.06.2017г.
  22.05.2017 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1195/05.05.17г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 15.06.2017г.
  11.04.2017 г. Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1175/03.04.17г. 180,00 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2017г.
  13.03.2017 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1173/09.03.17г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2017г.
  23.02.2017    „Нетком Инт“ ООД                  Изграждане и поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра0000001171/06.02.2017г.    180.00лв.
  -Дата на публикация 15.03.2017г.
  22.12.2016 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1168/19.12.16г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
  12.12.2016        Изграждане и поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО По ф-ра №0000001158/07.12.2016    180.00лв.
  -Дата на публикация 03.01.2017г.
  08.11.2016 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1145/03.11.16г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 05.12.2016г.
  13.09.2016 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1121/07.09.16г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 28.10.2016г.
  13.09.2016 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1121/07.09.16г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2016г.
  10.08.2016 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1118/01.08.16г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 25.08.2016г.
  15.07.2016 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1096/06.07.16г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2016г.
  17.06.2016 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1094/09.06.16г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 15.07.2016г.
  13.05.2016 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1092/10.05.16г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 31.05.2016г.
  08.04.2016 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1069/05.04.16г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2016г.
  11.03.2016 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1066/07.03.16г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2016г.
  08.02.2016 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1063/02.02.16г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 29.02.2016г.
  21.12.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1058/17.12.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
  08.12.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1036/03.12.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 23.12.2015г.
  11.11.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1034/02.11.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
  09.10.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1010/01.10.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.10.2015г.
  04.09.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1008/02.09.15г. 180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2015г.
  10.10.2014    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 910/08.10.14г.    180.00лв.
  -Дата на публикация 31.10.2014г.
  11.11.2014    Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 924/06.11.2014 г.    120.00лв.
  11.11.2014    Доставка, инсталация и поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 924/06.11.2014 г.    180.00лв.
  11.11.2014    Изграждане и поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 924/06.11.2014 г.    180.00лв.
  -Дата на публикация 14.11.2014г.
  05-12-14    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 928/02.12.14г.    180.00лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  19.01.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 949/15.01.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 16.02.2015г.
  06.02.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 952/02.02.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 24.02.2015г.
  09.03.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 954/05.03.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015г.
  15.04.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 961/08.04.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 24.04.2015г.
  14.05.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 978/04.05.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
  08.06.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 981/01.06.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 02.07.2015г.
  09.07.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 999/07.07.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015г.
  07.08.2015 г.    Поддръжка  на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1006/03.08.15г.    180.00 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.

 • Плащане по договор №9908 МЕГАЛАН ООД
  11.04.2016 г.    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000014569/31.03.2016 г.    86.00 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2016г.
  16.03.2016 г.    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000013990/29.02.2016 г.    55.08 лв.
  -Дата на публикация 15.04.2016г.
  25.02.2016 г.    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000013451/29.01.2016 г.    119.53 лв.
  -Дата на публикация 15.03.2016г.
  19.01.2016 г.    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000012995/23.12.2015 г.    115.50 лв.
  -Дата на публикация 10.02.2016г.
  08.12.2015 г.    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000012512/30.11.2015 г.    102.50 лв.
  -Дата на публикация 23.12.2015г.
  23.11.2015 г.    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000011982/30.10.2015 г.    305.93 лв.
  -Дата на публикация 15.12.2015г.
  14.09.2015 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000010999/31.08.2015 г. 37.27 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2015г.
  16.07.2015 г.    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000010040/30.06.2015 г.    22.01 лв.
  -Дата на публикация 13.08.2015г.
  09.10.2014 Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000006163/30.09.2014г. 29.06 лв.
  -Дата на публикация 27.10.2014г.
  11.11.2014    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000006588/31.10.2014 г.    87.22лв.
  -Дата на публикация 14.11.2014г.
  05-12-14    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000007000/28.11.2014г.    56.86лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  15.01.2015 г.    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000007392/23.12.2014г.    26.51лв.
  -Дата на публикация 04.02.2015г.
  16.02.2015 г.    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000007794/30.01.2015 г.    28.26 лв.
  -Дата на публикация 12.03.2015г.
  Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000008190/27.02.2015 г.    298.24 лв.
  -Дата на публикация 14.04.2015г.
 • Плащане по договор №9948 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕООД
  17.04.2015 г.    За ползване на парко места по ф-ра 0550005791/15.04.2015г    2,700.00 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2015г.
  02.10.2014 . За ползване на парко места по ф-ра 0550004566/16.09.2014г 900.00лв.
  15.10.2014 За ползване на парко места по ф-ра 0550004728/13.10.2014г. 2700лв.
  -Дата на публикация 31.10.2014г.
  19.01.2015 г.    За ползване на парко места по ф-ра 0550005259/13.01.2015г    2,700.00 лв.
  -Дата на публикация 16.02.2015г.
  14.05.2015 г.    Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000009088/30.04.2015 г.    4.58 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
  14.07.2015 г.    За ползване на парко места по ф-ра 0550006319/10.07.2015г    1,800.00 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015г.
 • Обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет:“Доставка на гориво със CPV код 09135100-5″
  -Решение
  -Обявление за възложена поръчка
  -Дата на публикация – 05.08.2014г.
  Информация за изпълнение на договора
  Дата на публикация – 06.01.2016г.
 • Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„ОХРАНА НА ОБЕКТ ИНСИНЕРАТОР ПРИ ПУДООС“
  -Договор №9930
  -Дата на публикация 14.08.2014г.
  Допълнително споразумение от 08.07.2015 г.
  30.05.2016 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000514/12.05.2016г.    802.37 лв.
  30.05.2016 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000515/16.05.2016г.    3,109.14 лв.
  -Дата на публикация 14.06.2016г.
  11.04.2016 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000513/06.04.2016г.    3,109.14 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2016г.
  07.03.2016 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000512/01.03.2016г.    3,109.14 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2016г.
  17.02.2016 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000511/08.02.2016г.    2,989.90 лв.
  -Дата на публикация 15.03.2016г.
  14.01.2016 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000509/04.01.2016г.    2,845.20 лв.
  -Дата на публикация 29.01.2016г.
  08.12.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000507/01.12.2015г.    2,845.20 лв.
  -Дата на публикация 23.12.2015г.
  11.11.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000506/02.11.2015г.    2,845.20 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
  -Дата на публикация 16.07.2014г.
  09.10.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000505/04.10.2015г.    2,845.20 лв.
  -Дата на публикация 30.10.2015г.
  03.09.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000504/01.09.2015г.    2,845.20 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2014г.
  03.10.2014    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000464/01.10.14г.    2,555.16лв.
  -Дата на публикация 27.10.2014г.
  06.11.2014    Охрана на обект Инсинератор при ПУДООС по ф-ра 0000000468/03.11.14 г.    2,555.16лв.
  -Дата на публикация 14.11.2014г.
  04-12-14    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000473/01.12.14г.    2,555.16лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
  26.01.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000481/06.01.15г.    2,555.16 лв.
  -Дата на публикация 18.02.2015г.
  06.02.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000484/03.02.2015г.    2,555.16 лв.
  -Дата на публикация 24.02.2015г.
  18.03.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000489/04.03.2015г.    2,689.14 лв.
  -Дата на публикация 15.04.2015г.
  03.04.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000494/01.04.2015г.    2,718.19 лв.
  -Дата на публикация 24.04.2015г.
  14.05.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000497/04.05.2015г.    2,718.19 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
  08.06.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000499/01.06.2015г.    2,718.19 лв.
  -Дата на публикация 02.07.2015г.
  09.07.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 1000000120/03.07.2015г.    2,718.19 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015г.
  10.08.2015 г.    Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000503/04.08.2015г.    2,816.41 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.
  -Документация
  -Дата на публикация – 07.07.2014 г.
  -Протокол
  -Дата на публикация – 18.07.2014 г.
  -Допълнително споразумение
  -Дата на публикация – 06.02.2015 г.
 • Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:“Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“
  -Документиация
  -Дата на публикация – 21.03.2014 г.
 • Предварително обявление за обществена поръчка:“Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на договор № DIR-21222031-1-173 между ОП „Околна среда 2007-2013г.“ и ПУДООС за реализацията на проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“
 • Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на ПУДООС за срок от 3 години от датата на подписване на договор.
  -Решение
 • Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-„Доставка на компютърни системи ( хардуер и софтуер ) за нуждите на ПУДООС – Kомпютърна система с възможности за приемане, обработка, съхранение и архивиране на непрекъснат поток от данни за състоянието на Инсинератора, сходна със съществуващия базов софтуер към момента за изгаряне на опасни болнични отпадъци (температури, налягания, движение, позициониране на механизми и др.), осъществяващ 24-часов мониторингов контрол на изходящите газове“.
  -Решение
  -Дата на публикация – 08.11.2013 г.
 • Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-Доставка на гориво за отопление със CPV код 09135100-5 съгласно Приложение № 1 по чл. 38 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за нуждите на инсинератор /пещ за изгаряне на опасни болнични отпадъци/ към Дирекция „Нефинансови и стопански дейности“ за срок от 12 (дванадесет) месеца. Горивото предмет на поръчката е газьол за отопление със съдържание на Сяра до 0,001% – код по КН 27 10 19 43
  -Дата на публикация – 08.11.2013 г.- Възложена поръчка
  -Информация за изпълнението на договор
  -Дата на публикация – 15.12.2013 г.
21.12.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1058/17.12.15г. 180.00 лв.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...