• 25.10.2016    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха  по ф-ра 1000000148/03.10.2016г    2,520.00 лв.
  -Дата на публикуване 16.11.2016г.
 • 29.08.2016 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000144/10.08.2016г.    800.00 лв.
  -Дата на публикуване 09.09.2016г.
 • 17.05.2016 г. Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000139/12.05.2016г. 799.20 лв.
  -Дата на публикуване 14.06.2016г.
 • 17.05.2016 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000139/12.05.2016г.    799.20 лв.
  -Дата на публикуване 14.06.2016г.
 • 11.04.2016 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000134/24.03.2016г.    799.20 лв.
  -Дата на публикуване 28.04.2016г.
 • 15.12.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000125/04.12.2015г.    984.00 лв.
  15.12.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000126/04.12.2015г.    799.20 лв.
  -Дата на публикуване 25.12.2015г.
 • 28.10.2015    Доставка на резервни части    по ф-ра 1000000118/05.10.2015г    2,880.00 лв.
  28.10.2015    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на  апаратура по ф-ра 1000000117/05.10.2015г    3,842.40 лв.
  -Дата на публикуване 13.11.2015г.
 • 25.09.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000115/15.09.2015г.    962.40 лв.
  -Дата на публикуване 14.10.2015г.
 • 24.06.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000109/12.06.2015г.    600.00 лв.
  24.06.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000110/17.06.2015г.    799.20 лв.
  -Дата на публикуване 14.07.2015г.
 • 16.03.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000102/11.03.2015г.    1,920.00 лв.
  -Дата на публикуване 14.04.2015г.
 • 20/11/2014    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000093/11.11.2014г.    288.00 лв.
 • 20/11/2014    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000094/12.11.2014г.    799.20 лв.
  -Дата на публикуване 10.12.2014г.

 • 10.10.2014    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000089/06.10.2014г.    2,880.00 лв.
 • -Дата на публикуване 31.10.2014г.

  Договор

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...