Доставка на части, извършване на ремонти и абонаментно обслужване  на горелки Weishaupt  модел Rl  5     и        RL 30/2-A

 • 25.01.2016 г.    Годишно обслужване и части за дизелови горелки по ф-ра 0000000745/14.01.2016 г.    2,040.00 лв.
  25.01.2016 г.    Годишно обслужване и части за дизелови горелки по ф-ра 0000000746/14.01.2016 г.    7,717.20 лв.
  -Дата на публикация 10.02.2016г.
 • 28.12.2015 г.    Годишно обслужване и части за дизелови горелки по ф-ра 0000000742/21.12.2015 г.    10,364.40 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
 • Договор
  -Дата на публикация 18.02.2015г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...