Договор 10056/26.03.2015 г. с „Лакорда „АД с предмет:Право на ползване върху компютърна информационна система „ЛАКОРДА”.

  • 02.04.2015 г.    Договор за право на ползване на компютърна информационна система по ф-ра 0000008285/02.04.2015 г.    1,998.00 лв.
    Дата на публикация 24.04.2015г.
  • Договор
    Дата на публикация 27.03.2015г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...