• 21.12.2015 г.    Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на Проект „Дир-51222031-1-173″ Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общ.депа за битови отпадъци на територията на РБ, които не отговарят на норм.изисквания по ф-ра 0000008806/15.12.2015 г.    14,220.00 лв.
  Дата на публикация 15.01.2016г.
 • Договорът е приключил поради изпълнение на 31.12.2015 г.
  Освободена е гаранция за изпълнение на 13.01.2016 г.
  Дата на публикация 14.01.2016г.
 • 03.12.2015 г.    Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на П-т DIR-51222031-1-173 Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общ.депа за битови отпадъци на територията на РБ, които не отговарят на нормативните изисквания по ф-ра 0000008615/11.11.2015 г.    10,788.00 лв.
  Дата на публикация 25.12.2015г.
 • Допълнително споразумение
  Дата на публикация 30.11.2015г.
 • 28.10.2015 г. Мерки за информация и публичност при изпълнение на проект №DIR-51222031-1-173 по ф-ра 08392/30.09.2015г. 36,900.00 лв.
  Дата на публикация 13.11.2015г.
 • Договор
  -Дата на публикуване 28.08.2015г.
 • Протокол
  Заповед
  -Дата на публикуване 20.07.2015г.
 • Разяснение3
  -Дата на публикуване 25.06.2015г.
 • Разяснение2
 • Разяснение1
  -Дата на публикуване 23.06.2015г.
 • Указание за участие
 • Покана за участие
 • Методика за участие
  -Дата на публикуване 18.06.2015г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...