• 16.01.2018 г.    Ваучери за храна на служителите на инсинератора по ф-ра 0000087950/17.01.2018 г.    870.11 лв.
  -Дата на публикация 14.02.2018г.
 • 07.08.2017 г.    Ваучери за храна на служителите на инсинератора по ф-ра 0000085674/08.08.2017 г.    7,500.90 лв.
  -Дата на публикация 30.08.2017г.
 • 13.04.2017 г. Ваучери за храна на служителите на инсинератора по ф-ра 0000081870/18.04.2017 г. 6 000,72 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2017г.
 • 16.01.2017 г.    Ваучери за храна на служителите на инсинератора по ф-ра 0000077967/17.01.2017 г.    7,500.90 лв.
  -Дата на публикация 15.02.2017г.
 • 28.10.2016    ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА по ф-ра 76649/31.10.2016г.    0.72 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
 • 15.07.2015 г.    Ваучери за храна на служителите на инсинератора по ф-ра 0000075143/18.07.2016 г.    7,200.86 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2016г.
 • 23.02.2016 г.    Ваучери за храна на служителите на инсинератора по чл.209 от ЗКПО по ф-ра 0000068836/23.02.2016 г.    7,200.86 лв.
  -Дата на публикация 15.03.2016г.
 • 25.01.2016 г. Ваучери за храна на служителите на инсинератора по ф-ра 0000067639/25.01.2016 г. 6,840.82 лв.
  -Дата на публикация 12.02.2016г.
 • Договор документи
  -Дата на публикация 11.02.2016г.
 • Договор
  -Дата на публикация 11.02.2016г.
 • Заповед и протокол за обществена поръчка
  -Дата на публикация 17.12.2015г.
 • Документация за обществена поръчка
 • Публична покана
  -Дата на публикация 01.12.2015г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...