• Договор
  -Дата на публикация 29.09.2017г.
 • 06.06.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110082556/26.05.2017 г.    351.54 лв.
  06.06.2017 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110082555/26.05.2017 г.    110.04 лв.
  06.06.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 011002558/26.05.2017 г.    395.71 лв.
  06.06.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110082499/23.05.2017 г.    347.40 лв.
  06.06.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110082378/19.05.2017 г.    60.80 лв.
  -Дата на публикация 28.06.2017г.
 • 09.05.2017    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване на дейността на ПУДООС по ф-ра 0110081914/02.05.2017г    61.88лв.
  09.05.2017    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110081899/02.05.2017г    231.98лв.
  -Дата на публикация 31.05.2017г.
 • 10.04.2017 г. Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110080564/13.03.2017 г. 627,72 лв.10.04.2017 г. Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110080565/13.03.2017 г. 503,02 лв.10.04.2017 г. Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110080581/13.03.2017 г. 612,07 лв.11.04.2017 г. Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110081145/31.03.2017 г. 213,23 лв.11.04.2017 г. Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110081144/31.03.2017 г. 225,88 лв.13.04.2017 г. Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110081153/31.03.2017 г. 144,00 лв.13.04.2017 г. Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110081154/31.03.2017 г. 556,49 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2017г.
 • 08.03.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110079844/13.02.2017 г.    809.00 лв.
  08.03.2017 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110079843/13.02.2017 г.    435.74 лв.
  08.03.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110079845/13.02.2017 г.    952.39 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2017г.
 • 27.01.2017 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110079189/20.01.2017 г.    217.40 лв.
  27.01.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110079188/20.01.2017 г.    166.84 лв.
  27.01.2017 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110079070/17.01.2017 г.    300.89 лв.
  27.01.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110079069/17.01.2017 г.    683.59 лв.
  27.01.2017 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110079068/17.01.2017 г.    215.47 лв.
  -Дата на публикация 15.02.2017г.
 • 22.12.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110078417/16.12.2016 г.    245.35 лв.
  22.12.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110078416/16.12.2016 г.    463.68 лв.
  22.12.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110078415/16.12.2016 г.    769.20 лв.
  22.12.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110078332/14.12.2016 г.    418.80 лв.
  22.12.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110078225/12.12.2016 г.    1,818.60 лв.
  22.12.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110078067/06.12.2016 г.    5,198.76 лв.
  23.12.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110078462/19.12.2016 г.    217.40 лв.
  23.12.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110078459/19.12.2016 г.    225.05 лв.
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
 • 28.11.2016        Доставка на  хигиенни материали и дезинфектанти ф-ра 0110077641/23.11.2016г    275.64 лв.
  -Дата на публикация 15.12.2016г.
 • 03.11.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110076757/25.10.2016 г.    1,254.49 лв.
  -Дата на публикация 05.12.2016г.
 • 25.10.2016        Доставка на  хигиенни материали по ф-ра 0110076563/19.10.2016г    215.52 лв.
  25.10.2016        Доставка на  канцеларски материали,тонер  по ф-ра 0110076562/19.10.2016г    163.19 лв.
  26.10.2016        Доставка на тонер,  материали по ф-ра 0110076616/20.10.2016г    1,737.64 лв.
  26.10.2016        Доставка на хигиенни материали по ф-ра 0110076587/20.10.2016г    436.82 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
 • 05.10.2016    По ф-ра 0110075813/26.09.2016г    880.26 лв.
  05.10.2016    По ф-ра 0110075812/26.09.2016г    422.90 лв.
  -Дата на публикация 28.10.2016г.
 • 28.09.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110075716/19.09.2016 г.    670.21 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2016г.
 • 12.09.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110075191/30.08.2016 г.    308.82 лв.
  12.09.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110075203/30.08.2016 г.    729.96 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2016г.
 • 19.08.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110074857/15.08.2016 г.    204.82 лв.
  19.08.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110074854/12.08.2016 г.    171.79 лв.
  -Дата на публикация 09.09.2016г.
 • 10.08.2016 г.    Доставка на  канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110074489/01.08.2016 г.    290.02 лв.
  -Дата на публикация 25.08.2016г.
 • 22.07.2016 г.    Доставка на  канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110074169/19.07.2016 г.    3,033.55 лв.
  22.07.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110074168/19.07.2016 г.    951.53 лв.
  -Дата на публикация 11.08.2016г.
 • 17.06.2016 г.    Доставка на  канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110073094/13.06.2016 г.    51.60 лв.
  17.06.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110073064/10.06.2016 г.    230.05 лв.
  17.06.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110073062/10.06.2016 г.    185.24 лв.
  21.06.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110073246/16.06.2016 г.    478.08 лв.
  21.06.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110073245/16.06.2016 г.    262.58 лв.
  27.06.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110073380/22.06.2016 г.    609.00 лв.
  27.06.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110073379/22.06.2016 г.    401.14 лв.
  27.06.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110073378/22.06.2016 г.    690.55 лв.
  -Дата на публикация 21.07.2016г.
 • Заповед и протокол
  -Дата на публикация 13.05.2016г.
 • Указания за участие
  -Дата на публикация 13.04.2016г.
 • Техническа спецификация
  -Дата на публикация 13.04.2016г.
 • Методика
  -Дата на публикация 13.04.2016г.
 • Покана за участие
  -Дата на публикация 13.04.2016г.
 • КСС офис консумативи
  -Дата на публикация 13.04.2016г.
 • КСС санитарни материали
  -Дата на публикация 13.04.2016г.
 • КСС канцеларски материали
  -Дата на публикация 13.04.2016г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...