Предстои обезвреждане на над 4000 тона негодни пестициди

Проектът за обезвреждане на над 4 хиляди тона негодни пестициди от 216 склада в цялата страна навлиза във фаза на реално изпълнение през тази година. Той е на стойност 23,4 млн. швейцарски франка и е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Изпълнител на проекта „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Препаратите са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС-та (трудово-кооперативни земеделски стопанства) и АПК-та (аграрно-промишлени комплекси). Пестицидите в складовете са основно два вида – фунгициди за третиране на растенията срещу гъбни заболявания, и инсектициди – за борба срещу вредителите. Някои са в течно, други в прахообразно състояние и сега предстои да бъдат преопаковани за транспортиране според европейските изисквания за международен превоз на опасни товари по шосе.

„Целият процес ще бъде под контрола на високо квалифицирани специалисти и се гарантира, че ще е напълно безопасен за околната среда и за хората“, каза изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева. „Преопаковането ще се извърши от персонал, който е добре подготвен за изпълнението на подобни операции. След това пестицидите ще бъдат изнесени извън пределите на страната за изгарянето им в специализирани инсинератори, каквито в България все още няма. Самите складове, в които досега са били съхранявани, ще трябва да бъдат обезвредени и санирани. Така ще се реши един дългогодишен проблем и страната по напълно безопасен начин ще се освободи от тонове опасни вещества“, обясни Георгиева.

Паралелно с реализацията на проекта, Министерството на околната среда и водите следи за състоянието на складовете и ББ-кубовете, в които се съхраняват излезли от употреба пестициди. През месец март са извършени проверки от РИОСВ и представители на общините на всички складове и ББ-кубове, които са в близост до водни обекти, както и на тези, които са оценени като рискови. В резултат от проверките бяха обезопасени ББ-кубове в град Хисаря и с. Старосел, община Ардино, с. Марково, община Каспичан, с. Хърсово и други. Подобрено е и състоянието на складовете в с.Търън, община Смолян, с. Тeлиш, община Червен бряг, централизираните складове в Никопол и Карлуково и други.
-Дата на публикуване 09.05.2016г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...