Проектът “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” доведе до изчистването на над 4 000 тона негодни пестициди от складове из цяла България и скоро приключва пилотното си изпълнение. За повече детайли относно обхвата и директните ползи от реализацията на проекта, моля посетете http://pudoos.bg/?p=27472
-Дата на публикуване 05.12.2019г.

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС, организира информационни събития за разясняване на дейностите по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо – Швейцарска програма за сътрудничество.

Проектът цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане над 4 000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията.

Обща стойност на проекта е 23 445 998,00 швейцарски франка /39 858 195,79 български лева/.

Швейцарски принос – 19 929 098,00 швейцарски франка /33 879 466,42 български лева/.
Национално съфинансиране – 3 516 900,00 швейцарски франка /5 978 729,37 български лева/.

Реализирането на проекта ще доведе до:

Намаляване на риска за здравето на повече от 2 250 000 български граждани.
Подобряване на живота на населението в 100 български общини.
Намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и други европейски страни.
Подобряване на възможностите за инвестиции в общините, попадащи в обхвата на проекта.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО СЪБИТИЕ

Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност (665.08 KB, PPTX)

Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата (3.4 MB, PPTX)

повече информация за информационните дни в

=========================================

ПЛЕВЕН – обява за събитието | събитието

ПАЗАРДЖИК – обява за събитието | събитието

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – обява за събитието | събитието

ВАРНА – обява за събитието | събитието

РУСЕ – обява за събитието | събитието

БУРГАС – обява за събитието | събитието

МОНТАНА – обява за събитието | събитието

СМОЛЯН  обява за събитието | събитието

ПЛОВДИВ  обява за събитието | събитието

ХАСКОВО обява за събитието | събитието

СТАРА ЗАГОРА обява за събитието | събитието

СОФИЯ обява за събитието | събитието

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...